Other Open Access

Uputstvo za pisanje Plana upravljanja podacima za program IDEJE Fonda za nauku Republike Srbije

Miljković, Nadica; Ševkušić, Milica; Lazarević, Ljiljana B.; Vučkovac, Obrad

Na sastanku SerbiaRDM grupe koji je održan 17. septembra 2020. godine, odlučeno je da se za istraživače u Srbiji napiše uputstvo kako da popune Data Usage deo u dokumentu “Project description - Part A” koji se nalazi u fajlu “F1a Project Description Part A.docx” za konkurs programa IDEJE Fonda za nauku Republike Srbije (u daljem tekstu Fond). Više informacija o projektnom pozivu može se naći na sajtu Fonda http://fondzanauku.gov.rs/poziv/2020/03/ideje/.

Ovaj deo projektnog predloga se sastoji iz 9 pitanja na koja je bilo potrebno odgovoriti prilikom popunjavanja projektne prijave. Uputstvo na srpskom jeziku sa primerima rečenica na engleskom jeziku koje može da posluži istraživačima kao model za realizaciju Plana upravljanja istraživačkim podacima.

EOSCsecretariat.eu has received funding from the European Union's Horizon Programme call H2020-INFRAEOSC-2018-4, Grant Agreement number 831644.
Files (150.3 kB)
Name Size
RDM_za_IDEJE.pdf
md5:a4322471254b4a76b14b016efce4380d
150.3 kB Download
634
515
views
downloads
All versions This version
Views 634634
Downloads 515515
Data volume 77.4 MB77.4 MB
Unique views 565565
Unique downloads 445445

Share

Cite as