Report Open Access

Globalizacja według katolickiej nauki społecznej

Pyszka, Stanisław


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.44455</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Pyszka, Stanisław</creatorName>
   <givenName>Stanisław</givenName>
   <familyName>Pyszka</familyName>
   <affiliation>Wydział Filozoficzny, Akademia Ignatianum w Krakowie</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Globalizacja według katolickiej nauki społecznej</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2016</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2016-01-07</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Report</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/44455</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Globalization as Seen from the Perspective of Catholic Social Thought&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
24
28
views
downloads
All versions This version
Views 2424
Downloads 2828
Data volume 6.6 MB6.6 MB
Unique views 2323
Unique downloads 2828

Share

Cite as