Journal article Open Access

De bibliotheeksector in tijden van corona

Oomes, Marjolein; Van der Veen-Oei, Rosemarie; Rademakers, Anna


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.4442236</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Oomes, Marjolein</creatorName>
   <givenName>Marjolein</givenName>
   <familyName>Oomes</familyName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Van der Veen-Oei, Rosemarie</creatorName>
   <givenName>Rosemarie</givenName>
   <familyName>Van der Veen-Oei</familyName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Rademakers, Anna</creatorName>
   <givenName>Anna</givenName>
   <familyName>Rademakers</familyName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>De bibliotheeksector in tijden van corona</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2020</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Public Libraries</subject>
  <subject>Onderzoek</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2020-11-01</date>
 </dates>
 <language>nl</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/4442236</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.4442235</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/kbnl</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;De coronacrisis heeft een ongekende impact op onze samenleving, en ook de bibliotheeksector is geraakt. Om een eerste beeld te krijgen van de gevolgen voor nationale bibliotheken wereldwijd en openbare bibliotheken in Nederland voerde de Koninklijke Bibliotheek twee onderzoeken uit. In dit artikel leest u de eerste resultaten.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
26
11
views
downloads
All versions This version
Views 2626
Downloads 1111
Data volume 2.7 MB2.7 MB
Unique views 2626
Unique downloads 1111

Share

Cite as