Presentation Open Access

Açık erişim arşivler, tıp konulu kaynaklar, açık COVID lisansları

Holt, Ilkay


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.4428054</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Holt, Ilkay</creatorName>
   <givenName>Ilkay</givenName>
   <familyName>Holt</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-6858-9083</nameIdentifier>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Açık erişim arşivler, tıp konulu kaynaklar, açık COVID lisansları</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2020</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Açık erişim, açık lisans</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2020-10-21</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Presentation</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/4428054</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.4428053</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/cctr</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Bu sunum 2020 A&amp;ccedil;ık Erişim Haftası kapsamında&amp;nbsp;T&amp;uuml;rk Tıp &amp;Ouml;ğrencileri Birliği (TurkMSIC) i&amp;ccedil;in&amp;nbsp;ger&amp;ccedil;ekleştirilmiştir.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
22
17
views
downloads
All versions This version
Views 2222
Downloads 1717
Data volume 91.6 MB91.6 MB
Unique views 1919
Unique downloads 1313

Share

Cite as