Lesson Open Access

Promene u SI sistemu

Miljković, Nadica

Predavanje na temu promena u SI sistemu za 13E053MSR (http://automatika.etf.rs/sr/13e053msr) predmet na Univerzitetu u Beogradu Elektrotehničkom fakultetu 2020. godine. Video za čas 1 i čas 2 predavanja je dostupan na YouTube-u.

Studentkinjama i studentima su na predmetu bili preporučeni dodatni materijali:

Files (981.8 kB)
Name Size
13 Promene u SI sistemu 2020.pdf
md5:98712389e8648e7e417b9502e4e8ccd3
981.8 kB Download
110
92
views
downloads
All versions This version
Views 110110
Downloads 9292
Data volume 90.3 MB90.3 MB
Unique views 101101
Unique downloads 8686

Share

Cite as