Presentation Open Access

DEMO vežba: Merenja sa akcelerometrima

Miljković, Nadica

Prezentacija za demo vežbu za predmet Merni sistemi u računarstvu (13E053MSR) na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu na temu merenja sa akcelerometrima. Video demonstracija je dostupna na YouTube-u na linku https://youtu.be/hqpq2De71Vo.

Files (467.2 kB)
Name Size
Merenja sa akcelerometrima.pdf
md5:3849ebd355782052d67efc12a52f06ff
467.2 kB Download
23
20
views
downloads
All versions This version
Views 2323
Downloads 2020
Data volume 9.3 MB9.3 MB
Unique views 2020
Unique downloads 1919

Share

Cite as