Lesson Open Access

Trendovi u savremenim mernim sistemima

Miljković, Nadica

Predavanje na temu trendova u savremenim mernim sistemima za 13E053MSR (http://automatika.etf.rs/sr/13e053msr) predmet na Univerzitetu u Beogradu Elektrotehničkom fakultetu 2020. godine. Video za čas 1 i čas 2 predavanja je dostupan na YouTube-u.

Files (2.5 MB)
Name Size
12 Trendovi u savremenim mernim sistemima 2020.pdf
md5:c3307404138d5b1d67dcfc52167e1f8b
2.5 MB Download
64
55
views
downloads
All versions This version
Views 6464
Downloads 5555
Data volume 136.2 MB136.2 MB
Unique views 6161
Unique downloads 4949

Share

Cite as