Lesson Open Access

Trendovi u savremenim mernim sistemima

Miljković, Nadica

Predavanje na temu trendova u savremenim mernim sistemima za 13E053MSR (http://automatika.etf.rs/sr/13e053msr) predmet na Univerzitetu u Beogradu Elektrotehničkom fakultetu 2020. godine. Video za čas 1 i čas 2 predavanja je dostupan na YouTube-u.

Files (2.5 MB)
Name Size
12 Trendovi u savremenim mernim sistemima 2020.pdf
md5:c3307404138d5b1d67dcfc52167e1f8b
2.5 MB Download
44
42
views
downloads
All versions This version
Views 4444
Downloads 4242
Data volume 104.0 MB104.0 MB
Unique views 4141
Unique downloads 3838

Share

Cite as