Zenodo.org will be unavailable for 2 hours on September 29th from 06:00-08:00 UTC. See announcement.

Project deliverable Open Access

Pla d'Adaptació per la Conca de la Tordera

Annelies Broekman; Anabel Sánchez


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.439508", 
 "container_title": "BeWater project deliverable 4.3", 
 "title": "Pla d'Adaptaci\u00f3 per la Conca de la Tordera", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2016, 
    7, 
    31
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>La conca de la Tordera \u00e9s una conca fluvial petita, rica en patrimoni natural i de gran import\u00e0ncia geoestrat\u00e8gica per al desenvolupament socioecon\u00f2mic de Catalunya. Els impactes del canvi global en aquest territori podrien tenir un relleu especial, amb efectes que podrien estendre\u2019s, m\u00e9s enll\u00e0 del nivell local, a tot Catalunya pel paper crucial que t\u00e9 la conca en la connexi\u00f3 entre el nord i el sud del Principat. L\u2019elaboraci\u00f3 del Pla d\u2019Adaptaci\u00f3 de la Conca complementa la normativa existent aplicable a aquest territori pel que fa a la planificaci\u00f3 de la gesti\u00f3 urban\u00edstica, agr\u00edcola, de l\u2019aigua i forestal.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Annelies Broekman"
  }, 
  {
   "family": "Anabel S\u00e1nchez"
  }
 ], 
 "page": "153", 
 "type": "report", 
 "id": "439508"
}
250
358
views
downloads
All versions This version
Views 250251
Downloads 358359
Data volume 1.8 GB1.8 GB
Unique views 237238
Unique downloads 338339

Share

Cite as