Book Open Access

Concept of freight wagons made of round pipes

Oleksij Fomin; Alyona Lovska


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Fomin, O., Lovskaya, A. (2015). Research of expedience application of round pipes is in quality elements bearings systems of railway carriages-platforms. Visnik of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 1 (218), 38–45.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Fomin, O., Gerlici, J., Lovska, A., Kravchenko, K., Prokopenko, P., Fomina, A., Hauser, V. (2019). Durability Determination of the Bearing Structure of an Open Freight Wagon Body Made of Round Pipes during its Transportation on the Railway Ferry. Communications – Scientific Letters of the University of Zilina, 21 (1), 28–34. doi: http://doi.org/10.26552/com.c.2019.1.28-34</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Fomin, O., Gerlici, J., Lovskaya, A., Kravchenko, K., Prokopenko, P., Fomina, A., Hauser, V. (2018). Research of the strength of the bearing structure of the flat wagon body from round pipes during transportation on the railway ferry. MATEC Web of Conferences, 235. doi: http://doi.org/10.1051/matecconf/201823500003</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Fomin, O., Lovska, A., Masliyev, V., Tsymbaliuk, A., Burlutski, O. (2019). Determining strength indicators for the bearing structure of a covered wagon's body made from round pipes when transported by a railroad ferry. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (7 (97)), 33–40. doi: http://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.154282</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Lovska, A., Fomin, O., Píštěk, V., Kučera, P. (2019). Strength determination of wagon bearing structures made of round pipes at railroad ferry transportation. Vibroengineering PROCEDIA, 29, 100–105. doi: http://doi.org/10.21595/vp.2019.21060</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Fomin, O., Lovska, A., Daki, O., Bohomia, V., Tymoshchuk, O., Tkachenko, V. (2019). Determining the dynamic loading on an open-top wagon with a two-pipe girder beam. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (7 (99)), 18–25. doi: http://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.166329</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">DSTU 7598:2014. Vahony vantazhni. Zahalni vymohy do rozrakhunkiv ta proektuvannia novykh i modernizovanykh vahoniv kolii 1520 mm (nesamokhidnykh) (2015). Kyiv, 250.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">HOST 33211-2014. Vahoni hruzovie. Trebovanyia k prochnosty y dynamycheskym kachestvam (2016). Moscow, 54.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">EN 12663–2. Railway applications – structural requirements of railway vehicle bodies – Part 2: Freight wagons (2010). Brussels, 54.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Lukin, V. V., Shadur, L. A., Koturanov, V. I., Khokhlov, A. A., Anisimov, P. S. (2000). Konstruirovanie i raschet vagonov. Moscow: UMK MPS Rossii, 731.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Shevchenko, V. V., Gorbenko, A. P. (1980). Vagony promyshlennogo zheleznodorozhnogo transporta. Kyiv: Vischa shkola, 224.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Aliamovskyi, A. A. (2007). SolidWorks/COSMOSWorks 2006–2007. Ynzhenernyi analyz metodom konechnykh elementov. Moscow: DMK, 784.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Feodosev, V. I. (1999). Soprotivlenie materialov. Moscow: Izd-vo MGTU im. N. E Baumana, 592.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Ustich, P. A., Karpych, V. A., Ovechnikov, M. N. (1999). Nadezhnost relsovogo netiagovogo podvizhnogo sostava. Moscow: IG "Variant", 415.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Fomin, O. V., Lovska, A. O. (2016). Pat. No. 112239 UA. Zaliznychnyi vahon-platforma. MPK: (2016.01) B61D 3/00 B61F 1/02 (2006.01) B61F 1/00 B61F 1/08 (2006.01). No. a 2015 01317; declareted: 17.02.2015; published: 10.08.2016, Bul. No. 15, 4.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Bitiutskii, A. A., Savushkin, R. A. (2005). Pat. No. 44612 RU. Shkvornevaia balka ramy vagona. MPK: V61D. declareted: 14.10.04; published: 27.03.05.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Fomin, O. V., Lovska, A. O. (2016). Pat. No. 111317 UA. Napivvahon hlukho donnyi. MPK: (2016.01) B61D 3/00 B61D 3/16 (2016.01) B61D 17/00 B61D 17/18 (2006.01) B61F 1/02 (2006.01) B61F 1/08 (2006.01) B61F 1/00; No. a 2015 09004; declareted: 18.09.2015; published: 11.04.2016, Bul. No. 7, 4.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Fomin, O. V., Lovska, A. O. (2016). Pat. No. 111572 UA. Krytyi vahon. MPK: (2016.01) B61D 3/00 B61F 1/00 B61F 1/02 (2006.01) B61F 1/08 (2006.01) B61D 17/04 (2006.01) B61D 17/08 (2006.01) B61D 17/12 (2006.01). No. a 2015 09003; declareted: 18.09.2015; published: 10.05.2016, Bul. No. 9, 4.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Fomin, O. V., Horbunov, M. I., Lovska, A. O., Fomin, V. V. (2019). Pat. No. 118389 UA. Zaliznychnyi vidkrytyi vahon-khoper. MPK: (2006.01) B61F 1/02 (2006.01) B61F 1/10 (2006.01) B61D 7/00. No. a 2017 01810; declareted: 26.06.2018; published: 10/01.2019, Bul. No. 1/2019.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Fitingi uglovye krupnotonnazhnykh konteinerov. Konstruktsiia i razmery. GOST 20527-82 (1983). Moscow: IPK Izdatelstvo standartov, 8.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Truby stalnye profilnye dlia metallokonstruktsii. Tekhnicheskie usloviia. GOST R54157-2010 (2010). Moscow: IPK Izdatelstvo standartov, 92.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Fomіn, O. V. (2013). Svіdotstvo pro reestratsіiu avtorskogo prava na tvіr No. 50875. Komp'iuterna programa "Komp'iuterna programa dlia viznachennia optimalnikh geometrichnikh parametrіv skladovikh elementіv vantazhnikh vagonіv na osnovі uzagalnenikh matematichnikh modelei" ("KP VOGP"). Register: 22.08.2013.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Fomin, O. V. (2013). Optymizatsiine proektuvannia elementiv kuzoviv zaliznychnykh napivvahoniv ta orhanizatsiia yikh vyrobnytstva. Donetsk: DonIZT UkrDAZT, 251.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Konteinery dlia perevozki opasnykh gruzov. Trebovaniia po ekspluatatsionnoi bezopasnosti. GOST 31232 (2005). Minsk: NP RUP "Belorusskii gosudarstvennii institut standartizatsii i sertifikatsii (BelGISS)", 6.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Lovska, A. O., Melnychuk, O. M., Fomin, O. V. (2015). Udoskonalennia konteineriv-tsystern dlia perevezennia naftoproduktiv shliakhom vprovadzhennia v yikh nesuchi konstruktsii kruhlykh trub. Zaliznychnyi transport Ukrainy, 1, 40–44.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Lovska, A. O., Fomin, O. V., Okorokov, A. M., Melnychuk, O. M. (2015). Doslidzhennia mitsnosti konteinera-tsysterny udoskonalenoi konstruktsii pry kompiuternomu modeliuvanni ekspluatatsiinykh umov. Nauka ta prohres transportu. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana, 2 (56), 180–188.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Fomin, O. V., Lovska, A. O., Kulbovskyi, I. I., Fomina, A. M. (2019). Pat. No. 134400 UA. Konteiner-tsysterna. MPK: (2006) B61D 3/00 B61D 3/20 (2006.01) B61D 5/00 B65D 88/06 (2006.01) B65D 88/12 (2006.01). No. u 2018 12988; declareted: 27.12.2018; published: 10.05.2019, Bul. No. 9.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Fomin, O. V., Lovska, A. O., Burlutskyi, O. M., Fomina, A. M. (2019). Pat. No. 135552 UA. Konteiner-tsysterna. MPK: (2006) B65D 88/12 (2006.01), B61D 3/00, B61D 3/20 (2006.01). No. u 2018 12989; declareted: 27.12.2018; published: 10.07.2019, Bul. No. 13.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Bohomaz, H. Y., Mekhov, D. D., Pylypchenko, O. P., Chernomashentseva, Yu. H. (1992). Nahruzhennost konteinerov-tsystern, raspolozhennikh na zheleznodorozhnoi platforme, pry udarakh v avtostsepku. Dynamika ta keruvannia rukhom mekhanichnykh system. Kyiv, 87–95.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kirianov, D. V. (2006). Mathcad 13. Saint Petersburg: BKHV. Peterburg, 608.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Diakonov, V. (2000). MATHCAD 8/2000: spetsialnii spravochnik. Saint Petersburg: Piter, 592.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Fomin, O. V., Gorbunov, N. I., Lovskaya, A. A. (2016). Prospective concept of the draft system of open boxcars. Visnyk Kremenchutskoho natsionalnoho universytetu imeni Mykhaila Ostrohradskoho, 6 (101 (1)), 76–85.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Fomin, O. V., Lovska, A. O., Plakhtii, O. A., Nerubatskyi, V. P. (2017). The influence of implementation of circular pipes in bearing structures of bodies of freight wagons on their physico-mechanical properties. Visnyk NHU, 6, 89–96.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Fomin, O., Lovska, A., Kovtun, O., Nerubatskyi, V. (2020). Defining patterns in the longitudinal load on a train equipped with the new conceptual couplers. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (7 (104)), 33–40. doi: http://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.198660</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Fomin, O. V., Lovska, A. O., Kulbovskyi, I. I., Melnychenko, O. I. (2019). Pat. No. 138422 UA. Udarno-tiahovyi prylad zaliznychnoho vahonu. MPK: (2006) B65G 11/16 (2006.01), B60G 11/18 (2006.01). No. u 2019 05595; declareted: 23.05.19; published: 25.11.19, Bul. No. 22.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kobzar, A. I. (2006). Prikladnaia matematicheskaia statistika. Moscow, 816.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Ivchenko, G. I., Medvedev, Iu. I. (2014). Matematicheskaia statistika. Moscow, 352.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Rudenko, V. M. (2012). Matematichna statistika. Kyiv, 304.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Boronenko, Iu. P., Belgorodtseva, T. M., Kukushina, N. A. (2013). Vybor konstruktivnykh reshenii sochlenennykh gruzovykh vagonov dlia kolei 1520 mm. Transport Rossiiskoi Federatsii, 3 (46), 3–9.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Boronenko, Iu. P., Belgorodtseva, T. M., Vasilev, S. G., Smirnov, N. V. (2009). Innovatsionnoe reshenie – 120-futovaia platforma sochlenennogo tipa dlia perevozki trekh 40-futovykh krupnotonnazhnykh konteinerov. Transport Rossiiskoi Federatsii, 5 (24), 56–59.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Fomin, O., Lovska, A., Bazyl, L., Radkevych, O., Skliarenko, I. (2019). Determination of the strength of the flat wagon fitting stops by elastic viscous interaction with fittings of the tank container. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 708, 012008. doi: http://doi.org/10.1088/1757-899x/708/1/012008</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Fomin, O., Vatulia, G., Lovska, A. (2020). Dynamic load modelling for tank containers with the frame of circle pipes and structurally improved fittings. E3S Web of Conferences, 166, 07001. doi: http://doi.org/10.1051/e3sconf/202016607001</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Fomin, O., Gerlici, J., Lovska, A., Lack, T., Bykovets, N., Shatkovska, H., Kravchenko, K. (2020). Determination of the strength of a flat wagon by elastic viscous interaction with tank containers. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 776, 012015. doi: http://doi.org/10.1088/1757-899x/776/1/012015</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Fomin, O., Vatulia, G., Lovska, A. (2020). Formation of flash-concept for a resource-saving articulated hopper car to transport hot pellets and agglomerate. E3S Web of Conferences, 166, 07002. doi: http://doi.org/10.1051/e3sconf/202016607002</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">eng</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">transport mechanics</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">railway transport</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">optimization of wagons</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">dynamics and strength of wagons</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">bearing structures of wagons</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20201224122709.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">4392718</controlfield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Ukrainian State University of Railway Transport</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-8604-1764</subfield>
  <subfield code="a">Alyona Lovska</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">9206097</subfield>
  <subfield code="z">md5:03b364646180e34d3c27900e588de96d</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/4392718/files/Concept of freight wagons made of round pipes.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2020-12-24</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:4392718</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">State University of Infrastructure and Technologies</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-2387-9946</subfield>
  <subfield code="a">Oleksij Fomin</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Concept of freight wagons made of round pipes</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;The purpose of the book is to highlight the results and features of the research carried out by the authors on the dynamics and strength of the main types of freight wagons, as well as tank containers made of round pipes under the main operating conditions of loading. Theoretical provisions, methodological foundations and practical solutions for the implementation of round pipes as bearing elements of bodies of the main types of wagons and tank containers are presented.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The monograph is intended for scientific and technical specialists, whose activities are related to the design and research of the mechanics of structures of railway wagons, including scientists, designers, researchers, doctoral students and graduate students.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Also, the results presented in the monograph may be of interest to specialists, whose activities are related to the design of tank containers.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The monograph can be used as a teaching aid for undergraduates and bachelors of relevant specialties.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="g">72</subfield>
  <subfield code="b">«Scientific Route» OÜ</subfield>
  <subfield code="a">Tallin, Estonia</subfield>
  <subfield code="z">978-9916-9516-3-7</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.21303/978-9916-9516-3-7</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">book</subfield>
 </datafield>
</record>
21
51
views
downloads
Views 21
Downloads 51
Data volume 469.5 MB
Unique views 16
Unique downloads 41

Share

Cite as