Lesson Open Access

Merna nesigurnost tipa B

Miljković, Nadica

Predavanje na temu merne nesigurnosti tipa B za 13E053MSR (http://automatika.etf.rs/sr/13e053msr) predmet na Univerzitetu u Beogradu Elektrotehničkom fakultetu 2020. godine. Video za čas 1 i čas 2 predavanja je dostupan na YouTube-u.

Pored predavanja, postoji i pdf sa zadacima za vežbanje merne nesigurnosti. Video za čas vežbi je postavljen na YouTube i dostupan ovde.

Ovaj Zenodo repozitorijum sadrži i prezentaciju i zadatke za mernu nesigurnost tipa B, kao i Python kod.
Files (2.5 MB)
Name Size
11 Merna nesigurnost tipa B 2020.pdf
md5:0e3d6dc713b9f022c2b53b07416fabe7
2.0 MB Download
MNB.py
md5:50ea3b4fefebffc81ec78b36d00329ef
783 Bytes Download
Zadaci merna nesigurnost tipa B.pdf
md5:01764a8df35f6cd07ad4d89b45440758
503.1 kB Download
136
273
views
downloads
All versions This version
Views 136136
Downloads 273273
Data volume 311.0 MB311.0 MB
Unique views 122122
Unique downloads 224224

Share

Cite as