Book section Open Access

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ РЕЧНИКА САНУ ЗА ЕТНОЛИНГВИСТИЧКА ИСТРАЖИВАЊА: ОД ЛЕКСИКОГРАФСКЕ КА КОГНИТИВНОЈ ДЕФИНИЦИЈИ

Стана С. РИСТИЋ; Ивана В. ЛАЗИЋ КОЊИК


BibTeX Export

@misc{stana_s_ristitsh_2016_437428,
 author    = {Стана С. РИСТИЋ and
         Ивана В. ЛАЗИЋ КОЊИК},
 title    = {{РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ РЕЧНИКА САНУ ЗА ЕТНОЛИНГВИСТИЧКА 
          ИСТРАЖИВАЊА: ОД ЛЕКСИКОГРАФСКЕ КА КОГНИТИВНОЈ
          ДЕФИНИЦИЈИ}},
 month    = dec,
 year     = 2016,
 note     = {{Рад је урађен у оквиру пројекта 178009: 
          Лингвистичка истраживања савременог српског
          књижевног језика и израда Речника српскохрватског
          књижевног и народног језика САНУ, који финансира
          Министарство просвете, науке и технолошког
          развоја. Републике Србије.}},
 publisher  = {Institut za srpski jezik SANU},
 doi     = {10.5281/zenodo.437428},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.437428}
}
51
85
views
downloads
All versions This version
Views 5152
Downloads 8585
Data volume 32.5 MB32.5 MB
Unique views 4950
Unique downloads 8282

Share

Cite as