Book section Open Access

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ РЕЧНИКА САНУ ЗА ЕТНОЛИНГВИСТИЧКА ИСТРАЖИВАЊА: ОД ЛЕКСИКОГРАФСКЕ КА КОГНИТИВНОЈ ДЕФИНИЦИЈИ

Стана С. РИСТИЋ; Ивана В. ЛАЗИЋ КОЊИК


GeoJSON Export

{
  "type": "FeatureCollection", 
  "features": []
}
51
85
views
downloads
All versions This version
Views 5152
Downloads 8585
Data volume 32.5 MB32.5 MB
Unique views 4950
Unique downloads 8282

Share

Cite as