Other Open Access

Uputstvo za Python instalaciju (MSR)

Miljković, Nadica

Uputstvo za instalaciju i pokretanje Python koda na Windows operativnom sistemu za MSR (Merni sistemi u računarstvu - 13E053MSR) predmet na Univerzitetu u Beogradu - Elektrotehničkom fakultetu.

Uputstvo za instalaciju Python-a su u školskoj 2020/21. godini pripremili Pavle Radojković i Nikola Valzorio, a uputstvo je dostupno na https://youtu.be/VeEEHKcZwMM.

Ovo uputstvo sadrži i Python kod, kao i fajlove sa primerima signala za vežbanje osnovnog računa merne nesigurnosti. Python kod je realizovan u verziji 3.
Files (9.6 MB)
Name Size
merenja.txt
md5:3c6bb49dd24499d4ec4b3c6491bf1c9b
35 Bytes Download
merenje2.txt
md5:0915c7aa49fc8acfac3b14bff363059b
19.2 kB Download
racun.py
md5:82fbb7a7fd0a24a83bc5ecd1480e16b9
823 Bytes Download
racun2.py
md5:8c9ed9a1a737d798df3f9d7054b7529c
500 Bytes Download
Skripta II deo, Python instalacija.pdf
md5:fadf60bb44023bc03e7abb7f4fe0ac78
9.6 MB Download
404
870
views
downloads
All versions This version
Views 404264
Downloads 870475
Data volume 3.2 GB2.0 GB
Unique views 349241
Unique downloads 542240

Share

Cite as