Report Open Access

Born digital cultureel erfgoed is bedreigd erfgoed

Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.4317843">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.4317843</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4317843"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>CCDD</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Born digital cultureel erfgoed is bedreigd erfgoed</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2015</dct:issued>
  <dcat:keyword>Digitale duurzaamheid</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>digitaal erfgoed</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>nationale coalitie digitale duurzaamheid</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2015-03-09</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DUT"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/4317843"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/4317843</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4317842"/>
  <dct:isPartOf rdf:resource="https://zenodo.org/communities/ddhn"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;Born digital cultureel erfgoed is bedreigd erfgoed. Het is digitaal gecre&amp;euml;erd en heeft geen analoog equivalent. Door de snel veranderende technologie en door het feit dat ICT vaak op maat wordt gebruikt (bijvoorbeeld bij digitale kunst), is dit type erfgoed extra kwetsbaar. Hard- en software verouderen in snel tempo en raken op termijn in onbruik. Hierdoor kan het gebeuren dat het erfgoed in de toekomst niet meer geraadpleegd of hergebruikt kan worden. Deze problematiek speelt binnen alle domeinen van de culturele sector. Om de duurzame toegankelijkheid van de digitaleobjecten te kunnen blijven garanderen, moet de vanzelfsprekende zorg voor het erfgoed zich nu uitbreiden tot de digitale collectie. Dit is essentieelvoor het toekomstig rendement van culturele instellingen.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;De Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid (CCDD) heeft in 2014 onderzoek gedaan naar de stand van zaken rond de duurzame toegankelijkheid van born digital erfgoed binnen de culturele sector.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4317843"/>
    <dcat:byteSize>13675734</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4317843/files/Born_Digital_erfgoed_is_bedreigd_erfgoed.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
126
91
views
downloads
All versions This version
Views 126126
Downloads 9191
Data volume 1.2 GB1.2 GB
Unique views 9696
Unique downloads 7878

Share

Cite as