Lesson Open Access

Merna nesigurnost tipa A

Miljković, Nadica

Predavanje na temu merne nesigurnosti tipa A za 13E053MSR (http://automatika.etf.rs/sr/13e053msr) predmet na Univerzitetu u Beogradu Elektrotehničkom fakultetu 2020. godine. Video za čas 1 i čas 2 predavanja je dostupan na YouTube-u.

Pored predavanja, postoji i pdf sa zadacima za vežbanje merne nesigurnosti. Video za čas vežbi je postavljen na YouTube i dostupan ovde.

Pored prezentacije za predavanja, uključen je i pdf sa zadacima.
Files (3.1 MB)
Name Size
09 Merna nesigurnost tipa A 2020.pdf
md5:fcaee161edea6167c44f0bdf0e296594
1.1 MB Download
Zadaci merna nesigurnost tipa A.pdf
md5:432069aaf586f2e73d47319b948f4391
1.9 MB Download
351
561
views
downloads
All versions This version
Views 351305
Downloads 561273
Data volume 857.4 MB323.9 MB
Unique views 295272
Unique downloads 448243

Share

Cite as