Other Open Access

Povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti ekološkega žlahtnjenja

Vladimir Meglič


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.4315190</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Vladimir Meglič</creatorName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti ekološkega žlahtnjenja</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2020</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2020-08-31</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Other</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/4315190</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.4315189</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/ecobreed</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Ekolo&amp;scaron;ki sektor se je v preteklih letih v EU razvijal hitro, ne samo glede na povr&amp;scaron;ine. ki se uporabljajo za ekolo&amp;scaron;ko kmetijstvo, ampak tudi glede na &amp;scaron;tevilo gospodarstev in skupno &amp;scaron;tevilo subjektov, registriranih v Uniji, ki se ukvarjajo z ekolo&amp;scaron;ko pridelavo, predelavo in trženjem.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
 <fundingReferences>
  <fundingReference>
   <funderName>European Commission</funderName>
   <funderIdentifier funderIdentifierType="Crossref Funder ID">10.13039/501100000780</funderIdentifier>
   <awardNumber awardURI="info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/771367/">771367</awardNumber>
   <awardTitle>Increasing the efficiency and competitiveness of organic crop breeding</awardTitle>
  </fundingReference>
 </fundingReferences>
</resource>
21
21
views
downloads
All versions This version
Views 2121
Downloads 2121
Data volume 33.4 MB33.4 MB
Unique views 1919
Unique downloads 1919

Share

Cite as