Other Open Access

Povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti ekološkega žlahtnjenja

Vladimir Meglič


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.4315190", 
 "container_title": "Ekode\u017eela", 
 "title": "Pove\u010danje u\u010dinkovitosti in konkuren\u010dnosti ekolo\u0161kega \u017elahtnjenja", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2020, 
    8, 
    31
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>Ekolo&scaron;ki sektor se je v preteklih letih v EU razvijal hitro, ne samo glede na povr&scaron;ine. ki se uporabljajo za ekolo&scaron;ko kmetijstvo, ampak tudi glede na &scaron;tevilo gospodarstev in skupno &scaron;tevilo subjektov, registriranih v Uniji, ki se ukvarjajo z ekolo&scaron;ko pridelavo, predelavo in tr\u017eenjem.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Vladimir Megli\u010d"
  }
 ], 
 "type": "article", 
 "id": "4315190"
}
21
16
views
downloads
All versions This version
Views 2121
Downloads 1616
Data volume 25.5 MB25.5 MB
Unique views 1919
Unique downloads 1515

Share

Cite as