Software Open Access

ChronusQuantum

Li, Xiaosong; Williams-Young, David; Valeev, Edward; DePrince III, Eugene; Hammes-Schiffer, Sharon; Sun, Qiming; Petrone, Alessio; Wildman, Andrew; Hu, Hang; Zhang, Tianyuan; Stetina, Torin; Grofe, Adam; Cooper, Brandon; Hoyer, Chad; Liu, Hongbin; Goings, Joshua; Koulias, Lauren; Lu, Lixin; Zhao, Luning; Sun, Shichao; Liu, Xiaolin


BibTeX Export

@software{li_xiaosong_2020_4312249,
 author    = {Li, Xiaosong and
         Williams-Young, David and
         Valeev, Edward and
         DePrince III, Eugene and
         Hammes-Schiffer, Sharon and
         Sun, Qiming and
         Petrone, Alessio and
         Wildman, Andrew and
         Hu, Hang and
         Zhang, Tianyuan and
         Stetina, Torin and
         Grofe, Adam and
         Cooper, Brandon and
         Hoyer, Chad and
         Liu, Hongbin and
         Goings, Joshua and
         Koulias, Lauren and
         Lu, Lixin and
         Zhao, Luning and
         Sun, Shichao and
         Liu, Xiaolin},
 title    = {ChronusQuantum},
 month    = dec,
 year     = 2020,
 publisher  = {Zenodo},
 version   = {0.5.0},
 doi     = {10.5281/zenodo.4312249},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.4312249}
}
82
10
views
downloads
All versions This version
Views 8238
Downloads 106
Data volume 1.2 GB903.2 MB
Unique views 6736
Unique downloads 86

Share

Cite as