Journal article Open Access

Mind-game films a kino XXI wieku

Patrycja Włodek


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.4287417</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Patrycja Włodek</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-4019-3727</nameIdentifier>
   <affiliation>Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Mind-game films a kino XXI wieku</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2020</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2020-11-23</date>
 </dates>
 <language>pl</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/4287417</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.4287416</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Reviewed book&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Thomas Elsaesser&lt;br&gt;
Kino&amp;nbsp;&amp;ndash; maszyna myślenia. Refleksje nad kinem epoki cyfrowej&lt;br&gt;
przekł. Mirosław Przylipiak et al.&lt;br&gt;
Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2018.&lt;br&gt;
ISBN 9788378656562, ss. 266.&lt;br&gt;
Book cover &amp;copy; by Karolina Zarychta&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Patrycja Włodek, dr hab. prof. UP; zatrudniona na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie; filmoznawczyni; autorka książek Kres niewinności. Obraz i upamiętnienie ery Eisenhowera w amerykańskich filmach i serialach&amp;nbsp;&amp;ndash; pomiędzy reprezentacją, nostalgią a krytycznym retro (2018) i &amp;bdquo;Świat był przemoczoną pustką&amp;rdquo;. Czarny kryminał Raymonda Chandlera w literaturze i filmie (2015); wsp&amp;oacute;łredaktorka tom&amp;oacute;w zbiorowych: Autorzy kina europejskiego VII (2018) i Pomiędzy retro a retromanią (2018), Od de Laclosa do Collarda. Adaptacje literatury francuskiej (2016); w 2018 roku nominowana do nagrody Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami za najlepszą książkę filmoznawczą; w kręgu jej zainteresowań znajdują się zagadnienia z zakresu historii kina, ze szczeg&amp;oacute;lnym uwzględnieniem kinematografii amerykańskiej, kino wsp&amp;oacute;łczesne oraz neoseriale.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
27
20
views
downloads
All versions This version
Views 2727
Downloads 2020
Data volume 4.3 MB4.3 MB
Unique views 2424
Unique downloads 2020

Share

Cite as