Journal article Open Access

Mind-game films a kino XXI wieku

Patrycja Włodek


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.4287417">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.4287417</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4287417"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0003-4019-3727">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0003-4019-3727</dct:identifier>
    <foaf:name>Patrycja Włodek</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Mind-game films a kino XXI wieku</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2020</dct:issued>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2020-11-23</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/POL"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/4287417"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/4287417</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4287416"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;Reviewed book&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Thomas Elsaesser&lt;br&gt; Kino&amp;nbsp;&amp;ndash; maszyna myślenia. Refleksje nad kinem epoki cyfrowej&lt;br&gt; przekł. Mirosław Przylipiak et al.&lt;br&gt; Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2018.&lt;br&gt; ISBN 9788378656562, ss. 266.&lt;br&gt; Book cover &amp;copy; by Karolina Zarychta&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Patrycja Włodek, dr hab. prof. UP; zatrudniona na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie; filmoznawczyni; autorka książek Kres niewinności. Obraz i upamiętnienie ery Eisenhowera w amerykańskich filmach i serialach&amp;nbsp;&amp;ndash; pomiędzy reprezentacją, nostalgią a krytycznym retro (2018) i &amp;bdquo;Świat był przemoczoną pustką&amp;rdquo;. Czarny kryminał Raymonda Chandlera w literaturze i filmie (2015); wsp&amp;oacute;łredaktorka tom&amp;oacute;w zbiorowych: Autorzy kina europejskiego VII (2018) i Pomiędzy retro a retromanią (2018), Od de Laclosa do Collarda. Adaptacje literatury francuskiej (2016); w 2018 roku nominowana do nagrody Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami za najlepszą książkę filmoznawczą; w kręgu jej zainteresowań znajdują się zagadnienia z zakresu historii kina, ze szczeg&amp;oacute;lnym uwzględnieniem kinematografii amerykańskiej, kino wsp&amp;oacute;łczesne oraz neoseriale.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4287417">https://doi.org/10.5281/zenodo.4287417</dcat:accessURL>
    <dcat:byteSize>216688</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4287417/files/12. Mind-game films a kino XXI wieku.pdf">https://zenodo.org/record/4287417/files/12. Mind-game films a kino XXI wieku.pdf</dcat:downloadURL>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
27
20
views
downloads
All versions This version
Views 2727
Downloads 2020
Data volume 4.3 MB4.3 MB
Unique views 2424
Unique downloads 2020

Share

Cite as