Lesson Open Access

Merenje električnih veličina I deo

Miljković, Nadica

Predavanje na temu merenja električnih velićina za 13E053MSR (http://automatika.etf.rs/sr/13e053msr) predmet na Univerzitetu u Beogradu Elektrotehničkom fakultetu 2020. godine. Video lekcije za čas 1 i čas 2 su dostupne na YouTube-u.

Files (1.3 MB)
Name Size
06 Merenje električnih veličina I deo 2020.pdf
md5:f70cd38b6dc0945b540a2bf3adacb476
1.3 MB Download
250
214
views
downloads
All versions This version
Views 250250
Downloads 214214
Data volume 280.3 MB280.3 MB
Unique views 235235
Unique downloads 203203

Share

Cite as