Other Restricted Access

Code- Forecasting the risk of COVID-19 symptom onset

Wenzhong Shi; Chengzhuo Tong; Anshu Zhang; Bin Wang; Zhicheng Shi; Yepeng Yao; Peng Jia


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Wenzhong Shi</dc:creator>
 <dc:creator>Chengzhuo Tong</dc:creator>
 <dc:creator>Anshu Zhang</dc:creator>
 <dc:creator>Bin Wang</dc:creator>
 <dc:creator>Zhicheng Shi</dc:creator>
 <dc:creator>Yepeng Yao</dc:creator>
 <dc:creator>Peng Jia</dc:creator>
 <dc:date>2020-11-15</dc:date>
 <dc:description>These are codes for predicting the onset risk.</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/4274515</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.4274515</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:4274515</dc:identifier>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.4274514</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/restrictedAccess</dc:rights>
 <dc:title>Code- Forecasting the risk of COVID-19 symptom onset</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/other</dc:type>
 <dc:type>other</dc:type>
</oai_dc:dc>
417
0
views
downloads
All versions This version
Views 417417
Downloads 00
Data volume 0 Bytes0 Bytes
Unique views 312312
Unique downloads 00

Share

Cite as