Working paper Open Access

Onderzoek naar de kosten digitale duurzaamheid

Herman Uffen; Tamar Kinkel; Chris Groeneveld; B.A. Wiendels; E.J. Kuppe


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.4274253</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Herman Uffen</creatorName>
   <affiliation>BMC Advies</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Tamar Kinkel</creatorName>
   <affiliation>BMC Advies</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Chris Groeneveld</creatorName>
   <affiliation>Cultuurmaatschappij</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>B.A. Wiendels</creatorName>
   <affiliation>BMC Advies</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>E.J. Kuppe</creatorName>
   <affiliation>BMC Advies</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Onderzoek naar de kosten digitale duurzaamheid</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2017</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>duurzame toegang</subject>
  <subject>Digitale duurzaamheid</subject>
  <subject>Cost models</subject>
  <subject>Kostenmodel</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2017-01-10</date>
 </dates>
 <language>nl</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Working paper</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/4274253</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.4274252</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/ddhn</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <version>1.0</version>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Het project &lt;em&gt;&amp;lsquo;inzicht in de kosten van duurzame toegang&amp;rsquo; &lt;/em&gt;is onderdeel van het werkprogramma Digitaal Erfgoed Houdbaar van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en heeft als doel om de kosten met betrekking tot digitale duurzaamheid zichtbaar te maken en te beheersen, zowel op instellingsniveau als op (boven)sectoraal niveau. Het volume van digitale informatie neemt snel toe en daarmee de kosten van duurzaam beheer en behoud van digitaal erfgoed. Dit vergroot de urgentie om de kosten in kaart te brengen en te beheersen. In veel gevallen wordt, of werd tot voor kort, op projectbasis aan digitale duurzaamheid gewerkt. Ook de financieringsstromen worden vaak bepaald door deze projecten, waardoor middelen voor de structurele beheerskosten niet structureel beschikbaar zijn.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bovenstaande is aanleiding geweest om het project &lt;em&gt;&amp;lsquo;inzicht in de kosten van duurzame toegang&amp;rsquo; &lt;/em&gt;te starten. Het doel van dit project is vierledig:&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1. Inzicht in de kosten van digitale duurzaamheid om grip en sturing te vergroten.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2. Vergelijken van de kosten van digitale duurzaamheid met andere instellingen, om op basis daarvan te leren en de grip en sturing verder te vergroten.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3. Statistische forecasting op basis van correlatie en regressie.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;4. Op basis van de punten 1, 2 en 3 richting bepalen voor strategische keuzes, zowel op instellingsniveau als op (boven)sectoraal niveau.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
25
18
views
downloads
All versions This version
Views 2525
Downloads 1818
Data volume 54.0 MB54.0 MB
Unique views 2121
Unique downloads 1818

Share

Cite as