Working paper Open Access

Onderzoek naar de kosten digitale duurzaamheid

Herman Uffen; Tamar Kinkel; Chris Groeneveld; B.A. Wiendels; E.J. Kuppe


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.4274253">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset"/>
  <dct:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text"/>
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.4274253</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4274253"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Herman Uffen</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>BMC Advies</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Tamar Kinkel</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>BMC Advies</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Chris Groeneveld</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Cultuurmaatschappij</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>B.A. Wiendels</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>BMC Advies</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>E.J. Kuppe</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>BMC Advies</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Onderzoek naar de kosten digitale duurzaamheid</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2017</dct:issued>
  <dcat:keyword>duurzame toegang</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Digitale duurzaamheid</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Cost models</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Kostenmodel</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2017-01-10</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DUT"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/4274253"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/4274253</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4274252"/>
  <dct:isPartOf rdf:resource="https://zenodo.org/communities/ddhn"/>
  <owl:versionInfo>1.0</owl:versionInfo>
  <dct:description>&lt;p&gt;Het project &lt;em&gt;&amp;lsquo;inzicht in de kosten van duurzame toegang&amp;rsquo; &lt;/em&gt;is onderdeel van het werkprogramma Digitaal Erfgoed Houdbaar van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en heeft als doel om de kosten met betrekking tot digitale duurzaamheid zichtbaar te maken en te beheersen, zowel op instellingsniveau als op (boven)sectoraal niveau. Het volume van digitale informatie neemt snel toe en daarmee de kosten van duurzaam beheer en behoud van digitaal erfgoed. Dit vergroot de urgentie om de kosten in kaart te brengen en te beheersen. In veel gevallen wordt, of werd tot voor kort, op projectbasis aan digitale duurzaamheid gewerkt. Ook de financieringsstromen worden vaak bepaald door deze projecten, waardoor middelen voor de structurele beheerskosten niet structureel beschikbaar zijn.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Bovenstaande is aanleiding geweest om het project &lt;em&gt;&amp;lsquo;inzicht in de kosten van duurzame toegang&amp;rsquo; &lt;/em&gt;te starten. Het doel van dit project is vierledig:&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1. Inzicht in de kosten van digitale duurzaamheid om grip en sturing te vergroten.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2. Vergelijken van de kosten van digitale duurzaamheid met andere instellingen, om op basis daarvan te leren en de grip en sturing verder te vergroten.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;3. Statistische forecasting op basis van correlatie en regressie.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;4. Op basis van de punten 1, 2 en 3 richting bepalen voor strategische keuzes, zowel op instellingsniveau als op (boven)sectoraal niveau.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4274253"/>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL>https://doi.org/10.5281/zenodo.4274253</dcat:accessURL>
    <dcat:byteSize>3001543</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL>https://zenodo.org/record/4274253/files/DH-1301-8197 Rapport A Dutch Cost Model for Digital Preservation.pdf</dcat:downloadURL>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
21
17
views
downloads
All versions This version
Views 2121
Downloads 1717
Data volume 51.0 MB51.0 MB
Unique views 2020
Unique downloads 1717

Share

Cite as