Working paper Open Access

CoreTrustSeal Trustworthy Data Repositories Requirements: Extended Guidance 2020-2022. Nederlandse vertaling

CTS

Nederlandse vertaling van de volledige tekst van de CoreTrustSeal Trustworthy Data Repositories Requirements 2020-2022 met enkele inleidende paragrafen over de achtergrond en algemene richtlijnen. De vertaling is een initiatief van het Netwerk Digitaal Erfgoed en is een hulpmiddel voor erfgoedinstellingen die aan het begin staan van een certificeringsproces. De tekst is bedoeld om de drempel om een dergelijk proces in te gaan te verlagen en de eerste stappen naar een formele certificering te vergemakkelijken. De vertaling volgt zo goed mogelijk de oorspronkelijke Engelse tekst voor wat betreft de gehanteerde terminologie. Daar waar in de oorspronkelijke tekst de term Repository gebruikt wordt, spreekt de Nederlandse vertaling van digitaal archief. Een uiteindelijke formele certificering is altijd een beschrijving van de eigen context en dient in het Engels gedaan te worden. Om die reden zijn de kopjes boven alle Requirements onvertaald gelaten: dan ziet u direct welke beschrijving bij welke Requirement hoort. 

Behalve de CoreTrustSeal Requirements zelf, die onveranderd blijven voor de periode 2020-2022, bevat het document aanvullende toelichtingen (‘Extended Guidance’) voor reviewers en aanvragers van de CoreTrustSeal. Het kan zijn dat de aanvullende toelichtingen in de periode 2020-2022 worden aangepast, maar dit gebeurt alleen na goedkeuring door het bestuur van CoreTrustSeal. Verder bevat het document een verwijzing naar een in het Nederlands vertaalde begrippenlijst. 

Het doel van het document is een consistente beoordeling van alle CoreTrustSeal-aanvragen. Het is in eerste instantie bedoeld voor de reviewers, maar het is ook nuttig voor de zelfevaluatie van de aanvragers.

Files (471.4 kB)
Name Size
CoreTrustSeal-TDR-Requirements-ExtendedGuidance-NDE-vertaling-2020.pdf
md5:073221bce9ed7b2b4f4099ffda9229dd
471.4 kB Download
102
67
views
downloads
All versions This version
Views 102102
Downloads 6767
Data volume 31.6 MB31.6 MB
Unique views 9292
Unique downloads 6464

Share

Cite as