Lesson Open Access

Analogni merni instrumenti

Miljković, Nadica

Predavanje na temu principa rada analognih mernih instrumenata za 13E053MSR (http://automatika.etf.rs/sr/13e053msr) predmet na Univerzitetu u Beogradu Elektrotehničkom fakultetu 2020. godine. Video snimak za čas 1 i čas 2 sa predavanja je dostupan na YouTube-u za školsku 2020/21. godinu.

Ova verzija sadrži i zadatke iz analognih mernih instrumenata, a YouTube snimak za zadatke je dostupan ovde.

U verziji "2020 2" je ispravljena greška na slajdu 13 u prikazu signala koji se nalazi u pozadini slajda, a u verziji "2020 3" su dodati zadaci za vežbanje.
Files (3.5 MB)
Name Size
04 Analogni merni instrumenti 2020 1.pdf
md5:83593a4b80f3fc9beeab93d7d43454c8
1.4 MB Download
Zadaci analogni instrumenti 2020.pdf
md5:14139686e928ab46c34ca4dd8ff0d5f5
2.1 MB Download
269
859
views
downloads
All versions This version
Views 269232
Downloads 859498
Data volume 1.4 GB924.0 MB
Unique views 236209
Unique downloads 792448

Share

Cite as