Lesson Open Access

Digitalni osciloskop i Lisažuove figure

Miljković, Nadica

Predavanje na temu merenja digitalnim osciloskopom i Lisažuovih figura za 13E053MSR (http://automatika.etf.rs/sr/13e053msr) predmet na Univerzitetu u Beogradu Elektrotehničkom fakultetu 2020. godine. Video snimak za čas 1 sa predavanja je dostupan na YouTube-u za školsku 2020/21. godinu, a video snimak za čas vežbi je takođe dostupan na YouTube-u. Zbog tehničkih problema, video je ponovo editovan i korigovana verzija je dostupna na linku.

Zadaci sa rešenjima za vežbe su sastavni deo ovog predavanja.
Files (4.3 MB)
Name Size
031 Digitalni osciloskop i Lisažuove figure 2020-1.pdf
md5:faff413e00f5342876104f7edd46b411
1.8 MB Download
Zadaci vezba 2 2020.pdf
md5:c92a2e1ad454cda1befd3c5abd8723e9
2.5 MB Download
1,141
2,353
views
downloads
All versions This version
Views 1,141247
Downloads 2,353469
Data volume 4.6 GB1.0 GB
Unique views 1,044232
Unique downloads 1,886407

Share

Cite as