Lesson Open Access

Digitalni merni instrumenti i programabilna instrumentacija

Miljković, Nadica

Predavanje na temu principa rada digitalnih mernih instrumenata i programabilne instrumentacije za 13E053MSR (http://automatika.etf.rs/sr/13e053msr) predmet na Univerzitetu u Beogradu Elektrotehničkom fakultetu 2020. godine. Video snimak za čas 1 i čas 2 sa predavanja je dostupan na YouTube-u za školsku 2020/21. godinu.

KOREKCIJA (umesto nove verzije): Na slajdu 9 sa naslovom "Greška kvantizacije" na 17:38 se nalazi izraz u poslednjem redu koji je pogrešan. Tačan izraz je Δx/2 ≤ eA ≤ Δx/2.

Files (1.3 MB)
Name Size
05 Digitalni merni instrumenti i programabilna instrumentacija 2020.pdf
md5:9f2594bed86775397644ee86fed24a4b
1.3 MB Download
219
194
views
downloads
All versions This version
Views 219219
Downloads 194194
Data volume 246.0 MB246.0 MB
Unique views 202202
Unique downloads 176176

Share

Cite as