Dataset Open Access

The MWAS and mQTL data

Xin Sheng1,2, Chengxiang Qiu1,2, Hongbo Liu1,2, Caroline Gluck1,2, Jesse Y. Hsu3,4, Jiang He5, Chi-yuan Hsu6, Daohang Sha4, Matthew R. Weir7, Tamara Isakova8,9, Dominic Raj10, Hernan Rincon-Choles11, Harold I. Feldman1,3,4, Raymond Townsend1, Hongzhe Li3,4, Katalin Susztak1,2


GeoJSON Export

{
  "type": "FeatureCollection", 
  "features": []
}