Lesson Open Access

Osciloskop

Miljković, Nadica

Predavanje na temu osciloskopa za (13E053MSR) predmet na Univerzitetu u Beogradu - Elektrotehničkom fakultetu. Pogledati verzije po školskim godinama za poslednje aktuelno predavanje. Dodatni materijali za praćenje nastave:

  1. Video snimci predavanja za čas 1 i čas 2 su dostupni na YouTube-u za školsku 2020/21. godinu.
  2. Video snimci za vežbe za čas 1 i čas 2 su dostupni na YouTube-u (2020/21)

Zadaci sa rešenjima i propratni materijali za vežbe su sastavni deo ovog predavanja. Pogledati najnoviju verziju.
Files (5.7 MB)
Name Size
02 Osciloskop 2020.pdf
md5:314d9e29066f53bfe3c72ad44c00ca94
4.5 MB Download
FazniPomerajLisazuovaFigura.pdf
md5:2fd8a0a22ff539aabef400d26dc65bca
414.1 kB Download
Zadaci osciloskop 2020 2.pdf
md5:6d4e7e5d361c6786b4dbb26b60247c69
847.4 kB Download
1,365
4,487
views
downloads
All versions This version
Views 1,365264
Downloads 4,487544
Data volume 10.1 GB1.2 GB
Unique views 1,223251
Unique downloads 3,293464

Share

Cite as