Report Open Access

Koniunktura gospodarcza województwa łódzkiego. I półrocze 2020 roku.

Arkadiusz Derkacz; Antoni Kolek


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">pol</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">koniunktura gospodarcza</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20201027122653.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">4138484</controlfield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Społeczna Akademia Nauk</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-3315-1609</subfield>
  <subfield code="a">Antoni Kolek</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">3277442</subfield>
  <subfield code="z">md5:b19a53d950c892d4da76808cde227ba4</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/4138484/files/Koniunktura gospodarcza woj. łódzkiego_2Q2020.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2020-10-27</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:4138484</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="c">103</subfield>
  <subfield code="v">1(2020)</subfield>
  <subfield code="p">Raport Statystyczny Społecznej Akadami Nauk</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Społeczna Akademia Nauk</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-1363-9551</subfield>
  <subfield code="a">Arkadiusz Derkacz</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Koniunktura gospodarcza województwa łódzkiego. I półrocze 2020 roku.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Rok 2020 przyni&amp;oacute;sł nam całkowicie niespodziewaną sytuację zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19. Wprowadzane sankcje sanitarne, uzasadnione czynnikami medycznymi, stały się gł&amp;oacute;wną przyczyną pojawienia się spowolnienia gospodarczego. Zjawisko to dotknęło niemalże wszystkie gospodarki światowe, w tym także gospodarkę polską. Spowolnienie gospodarcze dało się także odczuć&amp;nbsp;w wojew&amp;oacute;dztwie ł&amp;oacute;dzkim. Ten fakt spowodował pojawienie się dość silnego zjawiska niepewności także pośr&amp;oacute;d ł&amp;oacute;dzkich przedsiębiorc&amp;oacute;w. Po pewnym okresie można było zaobserwować, iż część przedsiębiorc&amp;oacute;w, menedżer&amp;oacute;w czy dyrektor&amp;oacute;w zarządzających zaczęło lub wzmocniło swoją aktywność polegającą &amp;ndash; m&amp;oacute;wiąc bardzo og&amp;oacute;lnie &amp;ndash; na szczeg&amp;oacute;łowej analizie szeroko rozumianego otoczenia biznesu. Między innymi ten fakt stał się gł&amp;oacute;wną przyczyną do powstania Raportu Statystycznego Społecznej Akademii Nauk&amp;nbsp;w Łodzi. Jest on w całości poświęcony jednemu z element&amp;oacute;w składowych profesjonalnej analizy makroekonomicznej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw. Jest nim analiza wskaźnik&amp;oacute;w koniunktury gospodarczej. Gł&amp;oacute;wnymi adresatami Raportu są ł&amp;oacute;dzcy przedsiębiorcy. Wydaje się, że Raport ten będzie także wartościowy dla władz samorządowych, student&amp;oacute;w ekonomii i zarządzania oraz dla wszystkich, kt&amp;oacute;rzy interesują się zagadnieniami gospodarczymi w woj. ł&amp;oacute;dzkim.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.4138483</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.4138484</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">report</subfield>
 </datafield>
</record>
183
194
views
downloads
All versions This version
Views 183183
Downloads 194194
Data volume 635.8 MB635.8 MB
Unique views 162162
Unique downloads 187187

Share

Cite as