Report Open Access

Koniunktura gospodarcza województwa łódzkiego. I półrocze 2020 roku.

Arkadiusz Derkacz; Antoni Kolek


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/4242315b-8c27-4518-9933-4ae58f421e32/Koniunktura%20gospodarcza%20woj.%20%C5%82%C3%B3dzkiego_2Q2020.pdf"
   }, 
   "checksum": "md5:b19a53d950c892d4da76808cde227ba4", 
   "bucket": "4242315b-8c27-4518-9933-4ae58f421e32", 
   "key": "Koniunktura gospodarcza woj. \u0142\u00f3dzkiego_2Q2020.pdf", 
   "type": "pdf", 
   "size": 3277442
  }
 ], 
 "owners": [
  125019
 ], 
 "doi": "10.5281/zenodo.4138484", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 187.0, 
  "unique_views": 162.0, 
  "views": 183.0, 
  "version_views": 183.0, 
  "unique_downloads": 187.0, 
  "version_unique_views": 162.0, 
  "volume": 635823748.0, 
  "version_downloads": 194.0, 
  "downloads": 194.0, 
  "version_volume": 635823748.0
 }, 
 "links": {
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.4138484", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.4138483", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/4242315b-8c27-4518-9933-4ae58f421e32", 
  "conceptbadge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.4138483.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/4138484", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/4138484", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.4138484.svg", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/4138484"
 }, 
 "conceptdoi": "10.5281/zenodo.4138483", 
 "created": "2020-10-27T07:11:33.165497+00:00", 
 "updated": "2020-10-27T12:26:53.933543+00:00", 
 "conceptrecid": "4138483", 
 "revision": 2, 
 "id": 4138484, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "doi": "10.5281/zenodo.4138484", 
  "description": "<p>Rok 2020 przyni&oacute;s\u0142 nam ca\u0142kowicie niespodziewan\u0105 sytuacj\u0119 zagro\u017cenia epidemiologicznego wirusem COVID-19. Wprowadzane sankcje sanitarne, uzasadnione czynnikami medycznymi, sta\u0142y si\u0119 g\u0142&oacute;wn\u0105 przyczyn\u0105 pojawienia si\u0119 spowolnienia gospodarczego. Zjawisko to dotkn\u0119\u0142o niemal\u017ce wszystkie gospodarki \u015bwiatowe, w tym tak\u017ce gospodark\u0119 polsk\u0105. Spowolnienie gospodarcze da\u0142o si\u0119 tak\u017ce odczu\u0107&nbsp;w wojew&oacute;dztwie \u0142&oacute;dzkim. Ten fakt spowodowa\u0142 pojawienie si\u0119 do\u015b\u0107 silnego zjawiska niepewno\u015bci tak\u017ce po\u015br&oacute;d \u0142&oacute;dzkich przedsi\u0119biorc&oacute;w. Po pewnym okresie mo\u017cna by\u0142o zaobserwowa\u0107, i\u017c cz\u0119\u015b\u0107 przedsi\u0119biorc&oacute;w, mened\u017cer&oacute;w czy dyrektor&oacute;w zarz\u0105dzaj\u0105cych zacz\u0119\u0142o lub wzmocni\u0142o swoj\u0105 aktywno\u015b\u0107 polegaj\u0105c\u0105 &ndash; m&oacute;wi\u0105c bardzo og&oacute;lnie &ndash; na szczeg&oacute;\u0142owej analizie szeroko rozumianego otoczenia biznesu. Mi\u0119dzy innymi ten fakt sta\u0142 si\u0119 g\u0142&oacute;wn\u0105 przyczyn\u0105 do powstania Raportu Statystycznego Spo\u0142ecznej Akademii Nauk&nbsp;w \u0141odzi. Jest on w ca\u0142o\u015bci po\u015bwi\u0119cony jednemu z element&oacute;w sk\u0142adowych profesjonalnej analizy makroekonomicznej dynamicznie rozwijaj\u0105cych si\u0119 przedsi\u0119biorstw. Jest nim analiza wska\u017anik&oacute;w koniunktury gospodarczej. G\u0142&oacute;wnymi adresatami Raportu s\u0105 \u0142&oacute;dzcy przedsi\u0119biorcy. Wydaje si\u0119, \u017ce Raport ten b\u0119dzie tak\u017ce warto\u015bciowy dla w\u0142adz samorz\u0105dowych, student&oacute;w ekonomii i zarz\u0105dzania oraz dla wszystkich, kt&oacute;rzy interesuj\u0105 si\u0119 zagadnieniami gospodarczymi w woj. \u0142&oacute;dzkim.&nbsp;</p>", 
  "language": "pol", 
  "title": "Koniunktura gospodarcza wojew\u00f3dztwa \u0142\u00f3dzkiego. I p\u00f3\u0142rocze 2020 roku.", 
  "license": {
   "id": "CC-BY-4.0"
  }, 
  "journal": {
   "volume": "1(2020)", 
   "pages": "103", 
   "title": "Raport Statystyczny Spo\u0142ecznej Akadami Nauk"
  }, 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "4138483"
     }, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "4138484"
     }
    }
   ]
  }, 
  "keywords": [
   "koniunktura gospodarcza"
  ], 
  "publication_date": "2020-10-27", 
  "creators": [
   {
    "orcid": "0000-0003-1363-9551", 
    "affiliation": "Spo\u0142eczna Akademia Nauk", 
    "name": "Arkadiusz Derkacz"
   }, 
   {
    "orcid": "0000-0003-3315-1609", 
    "affiliation": "Spo\u0142eczna Akademia Nauk", 
    "name": "Antoni Kolek"
   }
  ], 
  "access_right": "open", 
  "resource_type": {
   "subtype": "report", 
   "type": "publication", 
   "title": "Report"
  }, 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.4138483", 
    "relation": "isVersionOf"
   }
  ]
 }
}
183
194
views
downloads
All versions This version
Views 183183
Downloads 194194
Data volume 635.8 MB635.8 MB
Unique views 162162
Unique downloads 187187

Share

Cite as