Report Open Access

Koniunktura gospodarcza województwa łódzkiego. I półrocze 2020 roku.

Arkadiusz Derkacz; Antoni Kolek


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.4138484">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.4138484</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4138484"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0003-1363-9551">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0003-1363-9551</dct:identifier>
    <foaf:name>Arkadiusz Derkacz</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Społeczna Akademia Nauk</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0003-3315-1609">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0003-3315-1609</dct:identifier>
    <foaf:name>Antoni Kolek</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Społeczna Akademia Nauk</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Koniunktura gospodarcza województwa łódzkiego. I półrocze 2020 roku.</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2020</dct:issued>
  <dcat:keyword>koniunktura gospodarcza</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2020-10-27</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/POL"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/4138484"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/4138484</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4138483"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;Rok 2020 przyni&amp;oacute;sł nam całkowicie niespodziewaną sytuację zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19. Wprowadzane sankcje sanitarne, uzasadnione czynnikami medycznymi, stały się gł&amp;oacute;wną przyczyną pojawienia się spowolnienia gospodarczego. Zjawisko to dotknęło niemalże wszystkie gospodarki światowe, w tym także gospodarkę polską. Spowolnienie gospodarcze dało się także odczuć&amp;nbsp;w wojew&amp;oacute;dztwie ł&amp;oacute;dzkim. Ten fakt spowodował pojawienie się dość silnego zjawiska niepewności także pośr&amp;oacute;d ł&amp;oacute;dzkich przedsiębiorc&amp;oacute;w. Po pewnym okresie można było zaobserwować, iż część przedsiębiorc&amp;oacute;w, menedżer&amp;oacute;w czy dyrektor&amp;oacute;w zarządzających zaczęło lub wzmocniło swoją aktywność polegającą &amp;ndash; m&amp;oacute;wiąc bardzo og&amp;oacute;lnie &amp;ndash; na szczeg&amp;oacute;łowej analizie szeroko rozumianego otoczenia biznesu. Między innymi ten fakt stał się gł&amp;oacute;wną przyczyną do powstania Raportu Statystycznego Społecznej Akademii Nauk&amp;nbsp;w Łodzi. Jest on w całości poświęcony jednemu z element&amp;oacute;w składowych profesjonalnej analizy makroekonomicznej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw. Jest nim analiza wskaźnik&amp;oacute;w koniunktury gospodarczej. Gł&amp;oacute;wnymi adresatami Raportu są ł&amp;oacute;dzcy przedsiębiorcy. Wydaje się, że Raport ten będzie także wartościowy dla władz samorządowych, student&amp;oacute;w ekonomii i zarządzania oraz dla wszystkich, kt&amp;oacute;rzy interesują się zagadnieniami gospodarczymi w woj. ł&amp;oacute;dzkim.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4138484"/>
    <dcat:byteSize>3277442</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4138484/files/Koniunktura gospodarcza woj. łódzkiego_2Q2020.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
183
194
views
downloads
All versions This version
Views 183183
Downloads 194194
Data volume 635.8 MB635.8 MB
Unique views 162162
Unique downloads 187187

Share

Cite as