Dataset Open Access

Dataset de les xarxes socials de les biblioteques públiques de Catalunya

Bote-Vericad, Juan-José; Sola-Martínez, María-José


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nmm##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">cat</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">xarxes socials, biblioteques, Catalunya, Barcelona, Tarragona, LLeida, Girona, Facebook,, Instagram, Twitter, YouTube, Blog de biblioteques, biblioteques públiques de Catalunya</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20201125213102.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">4118269</controlfield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Bibliotecària a la Diputació de Barcelona</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-0090-2843</subfield>
  <subfield code="a">Sola-Martínez, María-José</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">127228</subfield>
  <subfield code="z">md5:11bb290cc0881496f15dffc4e7f6a53d</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/4118269/files/COVID-19-Biblioteques_publiques_CAT_canals_comunicacio.png</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">91362</subfield>
  <subfield code="z">md5:71186e7a9ab88045295244efd9f79bcf</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/4118269/files/COVID-19-BoteSola_biblioteques_CAT_Perfils_Abril_2020.csv</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">90463</subfield>
  <subfield code="z">md5:aea46e8ac08dd529e6988a54ac7f3eb3</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/4118269/files/COVID-19-BoteSola_biblioteques_CAT_Perfils_Abril_2020.txt</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">82975</subfield>
  <subfield code="z">md5:0d51af89e6c364e7f6a937d193d003b1</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/4118269/files/COVID-19-BoteSola_biblioteques_CAT_Perfils_Abril_2020.xlsx</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2020-04-14</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire_data</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:4118269</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual &amp; Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura. Universitat de Barcelona. C/ Melcior de Palau 140, 08014 ES, Barcelona.</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-9815-6190</subfield>
  <subfield code="a">Bote-Vericad, Juan-José</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Dataset de les xarxes socials de les biblioteques públiques de Catalunya</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Dataset dels perfils de les xarxes socials i blog de les biblioteques p&amp;uacute;bliques de Catalunya. Aquest fitxer inclou:&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;Xarxes de biblioteques&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Biblioteques&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Sales de lectura&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Punt d&amp;#39;acc&amp;eacute;s,&amp;nbsp;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Bibliobusos&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;Perfils actualitzats a Abril de 2020.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Hi ha tres fitxers que contenen la mateixa informaci&amp;oacute;. Un full de c&amp;agrave;lcul versi&amp;oacute; Microsoft Excel&lt;strong&gt; (.xlsx),&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;un fitxer tabulat&lt;strong&gt;&amp;nbsp;(.csv) &lt;/strong&gt;i un fitxer en format text pla&lt;strong&gt; (.txt).&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Cada registre disposa de les dades seg&amp;uuml;ents:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Comarca, &amp;agrave;mbit, prov&amp;iacute;ncia, municipi, denominaci&amp;oacute; i les dreceres de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, i blogs&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Recordeu&amp;nbsp;fer la citaci&amp;oacute; corresponent dels autors si utilitzeu aquest dataset.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.4118268</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.4118269</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">dataset</subfield>
 </datafield>
</record>
449
300
views
downloads
All versions This version
Views 449449
Downloads 300300
Data volume 29.5 MB29.5 MB
Unique views 389389
Unique downloads 164164

Share

Cite as