Dataset Open Access

Dataset de les xarxes socials de les biblioteques públiques de Catalunya

Bote-Vericad, Juan-José; Sola-Martínez, María-José


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Bote-Vericad, Juan-José</dc:creator>
 <dc:creator>Sola-Martínez, María-José</dc:creator>
 <dc:date>2020-04-14</dc:date>
 <dc:description>Dataset dels perfils de les xarxes socials i blog de les biblioteques públiques de Catalunya. Aquest fitxer inclou:


	Xarxes de biblioteques
	Biblioteques
	Sales de lectura
	Punt d'accés, 
	Bibliobusos


Perfils actualitzats a Abril de 2020.

Hi ha tres fitxers que contenen la mateixa informació. Un full de càlcul versió Microsoft Excel (.xlsx), un fitxer tabulat (.csv) i un fitxer en format text pla (.txt). 

Cada registre disposa de les dades següents:

Comarca, àmbit, província, municipi, denominació i les dreceres de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, i blogs

Recordeu fer la citació corresponent dels autors si utilitzeu aquest dataset.</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/4118269</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.4118269</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:4118269</dc:identifier>
 <dc:language>cat</dc:language>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.4118268</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:subject>xarxes socials, biblioteques, Catalunya, Barcelona, Tarragona, LLeida, Girona, Facebook,, Instagram, Twitter, YouTube, Blog de biblioteques, biblioteques públiques de Catalunya</dc:subject>
 <dc:title>Dataset de les xarxes socials de les biblioteques públiques de Catalunya</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/other</dc:type>
 <dc:type>dataset</dc:type>
</oai_dc:dc>
449
300
views
downloads
All versions This version
Views 449449
Downloads 300300
Data volume 29.5 MB29.5 MB
Unique views 389389
Unique downloads 164164

Share

Cite as