Dataset Open Access

Dataset de les xarxes socials de les biblioteques públiques de Catalunya

Bote-Vericad, Juan-José; Sola-Martínez, María-José


JSON-LD (schema.org) Export

{
 "inLanguage": {
  "alternateName": "cat", 
  "@type": "Language", 
  "name": "Catalan"
 }, 
 "description": "<p>Dataset dels perfils de les xarxes socials i blog de les biblioteques p&uacute;bliques de Catalunya. Aquest fitxer inclou:</p>\n\n<ul>\n\t<li>Xarxes de biblioteques</li>\n\t<li>Biblioteques</li>\n\t<li>Sales de lectura</li>\n\t<li>Punt d&#39;acc&eacute;s,&nbsp;</li>\n\t<li>Bibliobusos</li>\n</ul>\n\n<p>Perfils actualitzats a Abril de 2020.</p>\n\n<p>Hi ha tres fitxers que contenen la mateixa informaci&oacute;. Un full de c&agrave;lcul versi&oacute; Microsoft Excel<strong> (.xlsx),&nbsp;</strong>un fitxer tabulat<strong>&nbsp;(.csv) </strong>i un fitxer en format text pla<strong> (.txt).&nbsp;</strong></p>\n\n<p>Cada registre disposa de les dades seg&uuml;ents:</p>\n\n<p>Comarca, &agrave;mbit, prov&iacute;ncia, municipi, denominaci&oacute; i les dreceres de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, i blogs</p>\n\n<p>Recordeu&nbsp;fer la citaci&oacute; corresponent dels autors si utilitzeu aquest dataset.</p>", 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", 
 "creator": [
  {
   "affiliation": "Departament de Biblioteconomia, Documentaci\u00f3 i Comunicaci\u00f3 Audiovisual & Centre de Recerca en Informaci\u00f3, Comunicaci\u00f3 i Cultura. Universitat de Barcelona. C/ Melcior de Palau 140, 08014 ES, Barcelona.", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0001-9815-6190", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Bote-Vericad, Juan-Jos\u00e9"
  }, 
  {
   "affiliation": "Bibliotec\u00e0ria a la Diputaci\u00f3 de Barcelona", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-0090-2843", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Sola-Mart\u00ednez, Mar\u00eda-Jos\u00e9"
  }
 ], 
 "url": "https://zenodo.org/record/4118269", 
 "datePublished": "2020-04-14", 
 "keywords": [
  "xarxes socials, biblioteques, Catalunya, Barcelona, Tarragona, LLeida, Girona, Facebook,, Instagram, Twitter, YouTube, Blog de biblioteques, biblioteques p\u00fabliques de Catalunya"
 ], 
 "contributor": [], 
 "@context": "https://schema.org/", 
 "distribution": [
  {
   "contentUrl": "https://zenodo.org/api/files/556b4b71-2916-4b70-b848-c74050aba81a/COVID-19-Biblioteques_publiques_CAT_canals_comunicacio.png", 
   "encodingFormat": "png", 
   "@type": "DataDownload"
  }, 
  {
   "contentUrl": "https://zenodo.org/api/files/556b4b71-2916-4b70-b848-c74050aba81a/COVID-19-BoteSola_biblioteques_CAT_Perfils_Abril_2020.csv", 
   "encodingFormat": "csv", 
   "@type": "DataDownload"
  }, 
  {
   "contentUrl": "https://zenodo.org/api/files/556b4b71-2916-4b70-b848-c74050aba81a/COVID-19-BoteSola_biblioteques_CAT_Perfils_Abril_2020.txt", 
   "encodingFormat": "txt", 
   "@type": "DataDownload"
  }, 
  {
   "contentUrl": "https://zenodo.org/api/files/556b4b71-2916-4b70-b848-c74050aba81a/COVID-19-BoteSola_biblioteques_CAT_Perfils_Abril_2020.xlsx", 
   "encodingFormat": "xlsx", 
   "@type": "DataDownload"
  }
 ], 
 "identifier": "https://doi.org/10.5281/zenodo.4118269", 
 "@id": "https://doi.org/10.5281/zenodo.4118269", 
 "@type": "Dataset", 
 "name": "Dataset de les xarxes socials de les biblioteques p\u00fabliques de Catalunya"
}
446
300
views
downloads
All versions This version
Views 446446
Downloads 300300
Data volume 29.5 MB29.5 MB
Unique views 388388
Unique downloads 164164

Share

Cite as