Dataset Open Access

Dataset de les xarxes socials de les biblioteques públiques de Catalunya

Bote-Vericad, Juan-José; Sola-Martínez, María-José


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.4118269", 
 "language": "cat", 
 "title": "Dataset de les xarxes socials de les biblioteques p\u00fabliques de Catalunya", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2020, 
    4, 
    14
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>Dataset dels perfils de les xarxes socials i blog de les biblioteques p&uacute;bliques de Catalunya. Aquest fitxer inclou:</p>\n\n<ul>\n\t<li>Xarxes de biblioteques</li>\n\t<li>Biblioteques</li>\n\t<li>Sales de lectura</li>\n\t<li>Punt d&#39;acc&eacute;s,&nbsp;</li>\n\t<li>Bibliobusos</li>\n</ul>\n\n<p>Perfils actualitzats a Abril de 2020.</p>\n\n<p>Hi ha tres fitxers que contenen la mateixa informaci&oacute;. Un full de c&agrave;lcul versi&oacute; Microsoft Excel<strong> (.xlsx),&nbsp;</strong>un fitxer tabulat<strong>&nbsp;(.csv) </strong>i un fitxer en format text pla<strong> (.txt).&nbsp;</strong></p>\n\n<p>Cada registre disposa de les dades seg&uuml;ents:</p>\n\n<p>Comarca, &agrave;mbit, prov&iacute;ncia, municipi, denominaci&oacute; i les dreceres de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, i blogs</p>\n\n<p>Recordeu&nbsp;fer la citaci&oacute; corresponent dels autors si utilitzeu aquest dataset.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Bote-Vericad, Juan-Jos\u00e9"
  }, 
  {
   "family": "Sola-Mart\u00ednez, Mar\u00eda-Jos\u00e9"
  }
 ], 
 "type": "dataset", 
 "id": "4118269"
}
449
300
views
downloads
All versions This version
Views 449449
Downloads 300300
Data volume 29.5 MB29.5 MB
Unique views 389389
Unique downloads 164164

Share

Cite as