Other Open Access

AMČR-PAS Základní principy používání a návod pro archeology

Pajdla, Petr; Novák, David; Mařík, Jan; Komoróczy, Balázs; Lečbychová, Olga; Chlup, Tomáš; Antal, Róbert


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Pajdla, Petr</dc:creator>
 <dc:creator>Novák, David</dc:creator>
 <dc:creator>Mařík, Jan</dc:creator>
 <dc:creator>Komoróczy, Balázs</dc:creator>
 <dc:creator>Lečbychová, Olga</dc:creator>
 <dc:creator>Chlup, Tomáš</dc:creator>
 <dc:creator>Antal, Róbert</dc:creator>
 <dc:date>2021-03-18</dc:date>
 <dc:description>A comprehensive guide to AMČR-PAS, evidence of portable antiquities found by members of public in the Czech Republic. This guide is intended for professional archaeologists, a guide for general public can be found here 10.5281/zenodo.4114082

Návod k modulu AMČR-PAS, portálu amatérských spolupracovníků určeného k evidenci samostatných nálezů na území České republiky. Tento návod je určen archeologům, návod pro amatérské spolupracovníky viz 10.5281/zenodo.4114082</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/4114129</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.4114129</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:4114129</dc:identifier>
 <dc:language>ces</dc:language>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.4114128</dc:relation>
 <dc:relation>url:https://zenodo.org/communities/aiscr</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:subject>archaeology</dc:subject>
 <dc:subject>portable antiquities</dc:subject>
 <dc:title>AMČR-PAS Základní principy používání a návod pro archeology</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/other</dc:type>
 <dc:type>publication-other</dc:type>
</oai_dc:dc>
724
696
views
downloads
All versions This version
Views 724724
Downloads 696696
Data volume 1.2 GB1.2 GB
Unique views 669669
Unique downloads 628628

Share

Cite as