Journal article Open Access

Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia (Фізична культура, педагогіка, здоров'ята фізична терапія)

Oksana Zabolotna; Dariusz Skalski; Igor Grygus; Bogdan Kindzer; Andrzej Sushchenko


JSON-LD (schema.org) Export

{
 "inLanguage": {
  "alternateName": "ukr", 
  "@type": "Language", 
  "name": "Ukrainian"
 }, 
 "description": "<p>Mamy przyjemno\u015b\u0107 zaprosi\u0107 Pa\u0144stwa do zapoznania si\u0119 z nasz\u0105 monografi\u0105 naukow\u0105 pt. Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia. Monografia. Oddajemy w Pa\u0144stwa r\u0119ce publikacj\u0119, kt&oacute;ra ukazuje, jak szeroko przenikaj\u0105 si\u0119 nawzajem obszary b\u0119d\u0105ce pomostem mi\u0119dzy r&oacute;\u017cnymi dziedzinami nauki &ndash; kultur\u0105 fizyczn\u0105, pedagogik\u0105, zdrowiem i fizjoterapi\u0105 stanowi\u0105cymi kwintesencj\u0119 nauki i realnie oddzia\u0142uj\u0105cymi na najistotniejsze obszary \u017cycia wsp&oacute;\u0142czesnego cz\u0142owieka, zapewniaj\u0105c realizacj\u0119 najwa\u017cniejszych potrzeb ka\u017cdego cz\u0142onka spo\u0142ecze\u0144stwa. Grupa naukowc&oacute;w &ndash;znajomych i przyjaci&oacute;\u0142 od kilkunastu lat prowadzi badania, publikuje ich wyniki, wymienia informacje i pogl\u0105dy z zakresu kultury fizycznej, pedagogiki, zdrowia oraz fizjoterapii (fizycznej terapii) na konferencjach i seminariach naukowych. Wsp&oacute;\u0142pracuj\u0105cy ze sob\u0105 animatorzy tych przedsi\u0119wzi\u0119\u0107 naukowych zwi\u0105zani s\u0105 z r&oacute;\u017cnymi polskimi i zagranicznymi uczelniami.</p>", 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", 
 "creator": [
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Oksana Zabolotna"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Dariusz Skalski"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Igor Grygus"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Bogdan Kindzer"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Andrzej Sushchenko"
  }
 ], 
 "headline": "Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia (\u0424\u0456\u0437\u0438\u0447\u043d\u0430 \u043a\u0443\u043b\u044c\u0442\u0443\u0440\u0430, \u043f\u0435\u0434\u0430\u0433\u043e\u0433\u0456\u043a\u0430, \u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432'\u044f\u0442\u0430 \u0444\u0456\u0437\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0442\u0435\u0440\u0430\u043f\u0456\u044f)", 
 "image": "https://zenodo.org/static/img/logos/zenodo-gradient-round.svg", 
 "datePublished": "2020-10-05", 
 "url": "https://zenodo.org/record/4086115", 
 "keywords": [
  "Kultura fizyczna", 
  "pedagogika", 
  "zdrowie", 
  "fizjoterapia"
 ], 
 "@context": "https://schema.org/", 
 "identifier": "https://doi.org/10.5281/zenodo.4086115", 
 "@id": "https://doi.org/10.5281/zenodo.4086115", 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "name": "Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia (\u0424\u0456\u0437\u0438\u0447\u043d\u0430 \u043a\u0443\u043b\u044c\u0442\u0443\u0440\u0430, \u043f\u0435\u0434\u0430\u0433\u043e\u0433\u0456\u043a\u0430, \u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432'\u044f\u0442\u0430 \u0444\u0456\u0437\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0442\u0435\u0440\u0430\u043f\u0456\u044f)"
}
439
398
views
downloads
All versions This version
Views 439210
Downloads 398216
Data volume 2.6 GB1.4 GB
Unique views 375195
Unique downloads 354198

Share

Cite as