Journal article Open Access

Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia (Фізична культура, педагогіка, здоров'ята фізична терапія)

Oksana Zabolotna; Dariusz Skalski; Igor Grygus; Bogdan Kindzer; Andrzej Sushchenko


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.4086115</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Oksana Zabolotna</creatorName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Dariusz Skalski</creatorName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Igor Grygus</creatorName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Bogdan Kindzer</creatorName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Andrzej Sushchenko</creatorName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia (Фізична культура, педагогіка, здоров'ята фізична терапія)</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2020</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Kultura fizyczna</subject>
  <subject>pedagogika</subject>
  <subject>zdrowie</subject>
  <subject>fizjoterapia</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2020-10-05</date>
 </dates>
 <language>uk</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/4086115</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.4067029</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Mamy przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą monografią naukową pt. Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia. Monografia. Oddajemy w Państwa ręce publikację, kt&amp;oacute;ra ukazuje, jak szeroko przenikają się nawzajem obszary będące pomostem między r&amp;oacute;żnymi dziedzinami nauki &amp;ndash; kulturą fizyczną, pedagogiką, zdrowiem i fizjoterapią stanowiącymi kwintesencję nauki i realnie oddziałującymi na najistotniejsze obszary życia wsp&amp;oacute;łczesnego człowieka, zapewniając realizację najważniejszych potrzeb każdego członka społeczeństwa. Grupa naukowc&amp;oacute;w &amp;ndash;znajomych i przyjaci&amp;oacute;ł od kilkunastu lat prowadzi badania, publikuje ich wyniki, wymienia informacje i poglądy z zakresu kultury fizycznej, pedagogiki, zdrowia oraz fizjoterapii (fizycznej terapii) na konferencjach i seminariach naukowych. Wsp&amp;oacute;łpracujący ze sobą animatorzy tych przedsięwzięć naukowych związani są z r&amp;oacute;żnymi polskimi i zagranicznymi uczelniami.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
440
400
views
downloads
All versions This version
Views 440211
Downloads 400218
Data volume 2.6 GB1.4 GB
Unique views 376196
Unique downloads 356200

Share

Cite as