Journal article Open Access

Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia (Фізична культура, педагогіка, здоров'ята фізична терапія)

Oksana Zabolotna; Dariusz Skalski; Igor Grygus; Bogdan Kindzer; Andrzej Sushchenko


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.4086115">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.4086115</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4086115"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Oksana Zabolotna</foaf:name>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Dariusz Skalski</foaf:name>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Igor Grygus</foaf:name>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Bogdan Kindzer</foaf:name>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Andrzej Sushchenko</foaf:name>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia (Фізична культура, педагогіка, здоров'ята фізична терапія)</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2020</dct:issued>
  <dcat:keyword>Kultura fizyczna</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>pedagogika</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>zdrowie</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>fizjoterapia</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2020-10-05</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/UK"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/4086115"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/4086115</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4067029"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;Mamy przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą monografią naukową pt. Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia. Monografia. Oddajemy w Państwa ręce publikację, kt&amp;oacute;ra ukazuje, jak szeroko przenikają się nawzajem obszary będące pomostem między r&amp;oacute;żnymi dziedzinami nauki &amp;ndash; kulturą fizyczną, pedagogiką, zdrowiem i fizjoterapią stanowiącymi kwintesencję nauki i realnie oddziałującymi na najistotniejsze obszary życia wsp&amp;oacute;łczesnego człowieka, zapewniając realizację najważniejszych potrzeb każdego członka społeczeństwa. Grupa naukowc&amp;oacute;w &amp;ndash;znajomych i przyjaci&amp;oacute;ł od kilkunastu lat prowadzi badania, publikuje ich wyniki, wymienia informacje i poglądy z zakresu kultury fizycznej, pedagogiki, zdrowia oraz fizjoterapii (fizycznej terapii) na konferencjach i seminariach naukowych. Wsp&amp;oacute;łpracujący ze sobą animatorzy tych przedsięwzięć naukowych związani są z r&amp;oacute;żnymi polskimi i zagranicznymi uczelniami.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4086115"/>
    <dcat:byteSize>6432954</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4086115/files/PC - KFPZiF 2020.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
439
398
views
downloads
All versions This version
Views 439210
Downloads 398216
Data volume 2.6 GB1.4 GB
Unique views 375195
Unique downloads 354198

Share

Cite as