Project deliverable Open Access

CoreTrustSeal Trustworthy Data Repositories Requirements: Begrippenlijst 2020-2022. Nederlandse vertaling

Netwerk Digitaal Erfgoed


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.4073684</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Netwerk Digitaal Erfgoed</creatorName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>CoreTrustSeal Trustworthy Data Repositories Requirements: Begrippenlijst 2020-2022. Nederlandse vertaling</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2020</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Core Trust Seal</subject>
  <subject>Glossary</subject>
  <subject>Trustworthy Data Repositories Requirements</subject>
  <subject>Digital Preservation</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2020-10-08</date>
 </dates>
 <language>nl</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Project deliverable</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/4073684</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsCitedBy" resourceTypeGeneral="Report">10.5281/zenodo.4266927</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.4073683</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/ddhn</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <version>1.0</version>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;CoreTrustSeal Trustworthy Data Repositories Requirements: Begrippenlijst 2020-2022.&lt;br&gt;
Nederlandse vertaling.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Deze vertaling&amp;nbsp;is in 2020 gemaakt door het Netwerk Digitaal Erfgoed en vervangt niet het originele Engelstalige document (zie &lt;a href="https://doi.org/10.5281/zenodo.3632563"&gt;https://doi.org/10.5281/zenodo.3632563&lt;/a&gt;) dat als enige gezaghebbend is in het CTS-certificeringsproces.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
106
77
views
downloads
All versions This version
Views 106106
Downloads 7777
Data volume 14.0 MB14.0 MB
Unique views 9090
Unique downloads 7474

Share

Cite as