Journal article Open Access

Övervakning av flodpärlmussla med eDNA - en pilotstudie

Per Sundberg; Martin Liungman


JSON-LD (schema.org) Export

{
 "inLanguage": {
  "alternateName": "swe", 
  "@type": "Language", 
  "name": "Swedish"
 }, 
 "description": "<p>I samarbete med L\u00e4nsstyrelsen i J\u00f6nk\u00f6ping har SeAnalytics AB och Medins Havs och vattenkonsulter AB utf\u00f6rt en pilotstudie av hur<br>\neDNA kan anv\u00e4ndas i den akvatiska milj\u00f6vervakningen. I studien analyserades vatten fr\u00e5n ett antal vattendrag med verifierade best\u00e5nd av den r\u00f6dlistade flodp\u00e4rlmusslan <em>Margaritifera margaritifera</em>. Syftet var att dels utveckla en praktisk till\u00e4mpbar metod f\u00f6r provtagning, dels att unders\u00f6ka analysmetodens s\u00e4kerhet med avseende p\u00e5 att identifiera f\u00f6rekomst av mussel-DNA. Vattenprover togs ocks\u00e5 i k\u00e4nda vattendrag d\u00e4r p\u00e4rlmussla inte finns som ett test p\u00e5 metodens k\u00e4nslighet och risken f\u00f6r att f\u00e5 felaktiga positiva svar om f\u00f6rekomst.</p>", 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", 
 "creator": [
  {
   "affiliation": "Seanalytics AB", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Per Sundberg"
  }, 
  {
   "affiliation": "Medins Havs och Vattenkonsulter AB", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Martin Liungman"
  }
 ], 
 "headline": "\u00d6vervakning av flodp\u00e4rlmussla med eDNA - en pilotstudie", 
 "image": "https://zenodo.org/static/img/logos/zenodo-gradient-round.svg", 
 "datePublished": "2019-01-08", 
 "url": "https://zenodo.org/record/4062523", 
 "version": "1.0", 
 "keywords": [
  "Margaritifera margaritifera, eDNA"
 ], 
 "@context": "https://schema.org/", 
 "identifier": "https://doi.org/10.5281/zenodo.4062523", 
 "@id": "https://doi.org/10.5281/zenodo.4062523", 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "name": "\u00d6vervakning av flodp\u00e4rlmussla med eDNA - en pilotstudie"
}
92
65
views
downloads
All versions This version
Views 9292
Downloads 6565
Data volume 75.5 MB75.5 MB
Unique views 8181
Unique downloads 5757

Share

Cite as