Journal article Open Access

Övervakning av flodpärlmussla med eDNA - en pilotstudie

Per Sundberg; Martin Liungman


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.4062523</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Per Sundberg</creatorName>
   <affiliation>Seanalytics AB</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Martin Liungman</creatorName>
   <affiliation>Medins Havs och Vattenkonsulter AB</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Övervakning av flodpärlmussla med eDNA - en pilotstudie</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2019</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Margaritifera margaritifera, eDNA</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2019-01-08</date>
 </dates>
 <language>sv</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/4062523</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.4062522</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <version>1.0</version>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;I samarbete med Länsstyrelsen i Jönköping har SeAnalytics AB och Medins Havs och vattenkonsulter AB utfört en pilotstudie av hur&lt;br&gt;
eDNA kan användas i den akvatiska miljövervakningen. I studien analyserades vatten från ett antal vattendrag med verifierade bestånd av den rödlistade flodpärlmusslan &lt;em&gt;Margaritifera margaritifera&lt;/em&gt;. Syftet var att dels utveckla en praktisk tillämpbar metod för provtagning, dels att undersöka analysmetodens säkerhet med avseende på att identifiera förekomst av mussel-DNA. Vattenprover togs också i kända vattendrag där pärlmussla inte finns som ett test på metodens känslighet och risken för att få felaktiga positiva svar om förekomst.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
91
65
views
downloads
All versions This version
Views 9191
Downloads 6565
Data volume 75.5 MB75.5 MB
Unique views 8080
Unique downloads 5757

Share

Cite as