Journal article Open Access

Övervakning av flodpärlmussla med eDNA - en pilotstudie

Per Sundberg; Martin Liungman


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.4062523">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.4062523</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4062523"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Per Sundberg</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Seanalytics AB</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Martin Liungman</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Medins Havs och Vattenkonsulter AB</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Övervakning av flodpärlmussla med eDNA - en pilotstudie</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2019</dct:issued>
  <dcat:keyword>Margaritifera margaritifera, eDNA</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2019-01-08</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/4062523"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/4062523</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4062522"/>
  <owl:versionInfo>1.0</owl:versionInfo>
  <dct:description>&lt;p&gt;I samarbete med Länsstyrelsen i Jönköping har SeAnalytics AB och Medins Havs och vattenkonsulter AB utfört en pilotstudie av hur&lt;br&gt; eDNA kan användas i den akvatiska miljövervakningen. I studien analyserades vatten från ett antal vattendrag med verifierade bestånd av den rödlistade flodpärlmusslan &lt;em&gt;Margaritifera margaritifera&lt;/em&gt;. Syftet var att dels utveckla en praktisk tillämpbar metod för provtagning, dels att undersöka analysmetodens säkerhet med avseende på att identifiera förekomst av mussel-DNA. Vattenprover togs också i kända vattendrag där pärlmussla inte finns som ett test på metodens känslighet och risken för att få felaktiga positiva svar om förekomst.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4062523"/>
    <dcat:byteSize>1161526</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4062523/files/Övervakning av flodpärlmussla med eDNA 2017 1.2(1).pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
91
65
views
downloads
All versions This version
Views 9191
Downloads 6565
Data volume 75.5 MB75.5 MB
Unique views 8080
Unique downloads 5757

Share

Cite as