Journal article Open Access

Övervakning av flodpärlmussla med eDNA - en pilotstudie

Per Sundberg; Martin Liungman


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.4062523", 
 "language": "swe", 
 "title": "\u00d6vervakning av flodp\u00e4rlmussla med eDNA - en pilotstudie", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2019, 
    1, 
    8
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>I samarbete med L\u00e4nsstyrelsen i J\u00f6nk\u00f6ping har SeAnalytics AB och Medins Havs och vattenkonsulter AB utf\u00f6rt en pilotstudie av hur<br>\neDNA kan anv\u00e4ndas i den akvatiska milj\u00f6vervakningen. I studien analyserades vatten fr\u00e5n ett antal vattendrag med verifierade best\u00e5nd av den r\u00f6dlistade flodp\u00e4rlmusslan <em>Margaritifera margaritifera</em>. Syftet var att dels utveckla en praktisk till\u00e4mpbar metod f\u00f6r provtagning, dels att unders\u00f6ka analysmetodens s\u00e4kerhet med avseende p\u00e5 att identifiera f\u00f6rekomst av mussel-DNA. Vattenprover togs ocks\u00e5 i k\u00e4nda vattendrag d\u00e4r p\u00e4rlmussla inte finns som ett test p\u00e5 metodens k\u00e4nslighet och risken f\u00f6r att f\u00e5 felaktiga positiva svar om f\u00f6rekomst.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Per Sundberg"
  }, 
  {
   "family": "Martin Liungman"
  }
 ], 
 "version": "1.0", 
 "type": "article-journal", 
 "id": "4062523"
}
91
65
views
downloads
All versions This version
Views 9191
Downloads 6565
Data volume 75.5 MB75.5 MB
Unique views 8080
Unique downloads 5757

Share

Cite as