Journal article Open Access

Getroffen maar weerbaar

Marjolein Oomes; Anna Rademakers; Rosemarie van der Veen-Oei


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.4030721</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Marjolein Oomes</creatorName>
   <affiliation>Koninklijke Bibliotheek</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Anna Rademakers</creatorName>
   <affiliation>Koninklijke Bibliotheek</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Rosemarie van der Veen-Oei</creatorName>
   <affiliation>Koninklijke Bibliotheek</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Getroffen maar weerbaar</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2020</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2020-09-15</date>
 </dates>
 <language>nl</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/4030721</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.4030720</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;De coronacrisis heeft een ongekende impact op onze samenleving en ook de bibliotheeksector is geraakt. Om een eerste beeld te krijgen van de gevolgen&lt;br&gt;
voor nationale bibliotheken wereldwijd en openbare bibliotheken in Nederland voerde de Koninklijke Bibliotheek twee onderzoeken uit.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
60
36
views
downloads
All versions This version
Views 6060
Downloads 3636
Data volume 14.6 MB14.6 MB
Unique views 5555
Unique downloads 3232

Share

Cite as