Project deliverable Open Access

BigDataStack - D2.1 State of the art and Requirements analysis - I

Avila-García, Orlando; Paula Ta-Shma; Yosef Moatti; Everton Luís Berz; Ana Juan Ferrer; Ana Belén González Méndez; Bernat Quesada; Alberto Soler; Stathis Plitsos; Konstantinos Giannakakis; Amaryllis Raouzaiou; Pavlos Kranas; Sophia Karagiorgou; Panagiotis Gouvas; Anastasios Zafeiropoulos; Dimitris Poulopoulos; Giorgos Kousiouris; Stavroula Meimetea; Dimosthenis Kyriazis; Valerio Vianello; Richard McCreadie; Gal Hammer; Miki Kenneth; Nikos Drosos; Maurizio Megliola


BibTeX Export

@misc{avila_garcia_orlando_2020_4004049,
 author    = {Avila-García, Orlando and
         Paula Ta-Shma and
         Yosef Moatti and
         Everton Luís Berz and
         Ana Juan Ferrer and
         Ana Belén González Méndez and
         Bernat Quesada and
         Alberto Soler and
         Stathis Plitsos and
         Konstantinos Giannakakis and
         Amaryllis Raouzaiou and
         Pavlos Kranas and
         Sophia Karagiorgou and
         Panagiotis Gouvas and
         Anastasios Zafeiropoulos and
         Dimitris Poulopoulos and
         Giorgos Kousiouris and
         Stavroula Meimetea and
         Dimosthenis Kyriazis and
         Valerio Vianello and
         Richard McCreadie and
         Gal Hammer and
         Miki Kenneth and
         Nikos Drosos and
         Maurizio Megliola},
 title    = {{BigDataStack - D2.1 State of the art and 
          Requirements analysis - I}},
 month    = aug,
 year     = 2020,
 publisher  = {Zenodo},
 doi     = {10.5281/zenodo.4004049},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.4004049}
}
64
43
views
downloads
All versions This version
Views 6464
Downloads 4343
Data volume 88.9 MB88.9 MB
Unique views 6060
Unique downloads 4141

Share

Cite as