Presentation Open Access

Ljudsko‒životinjski odnosi u antropologiji i arheologiji

Žakula, Sonja; Živaljević, Ivana


JSON-LD (schema.org) Export

{
 "inLanguage": {
  "alternateName": "srp", 
  "@type": "Language", 
  "name": "Serbian"
 }, 
 "description": "<p>Ovim izlaganjem \u017eelimo da uka\u017eemo na formiranje istra\u017eiva\u010dkog polja ljudsko-\u017eivotinjskih odnosa kako u etnologiji i antropologiji tako i u arheologiji, i da skrenemo pa\u017enju na potencijal za interdisciplinarna istra\u017eivanja koji ovo novo polje donosi. Iako je interesovanje za ulogu \u017eivotinja u ljudskim dru&scaron;tvima staro gotovo koliko i discipline iz kojih dolazimo, promene i previranja kroz koje su dru&scaron;tvene i humanisti\u010dke nauke prolazile osamdesetih godina 20. veka, uslovile su preispitivanje starih osnova na kojima je ovo interesovanje u arheologiji i antropologiji po\u010divalo. U ovom izlaganju \u0107emo mapirati promene i konvergentne tendencije u arheologiji i antropologiji koje su dovele do postavljanja novih i druga\u010dijih pitanja u vezi sa odnosima izme\u0111u ljudi i drugih \u017eivotinja u pro&scaron;losti i sada&scaron;njosti. Pored toga, poku&scaron;a\u0107emo da predstavimo teorijske i metodolo&scaron;ke inovacije koje ljudsko-\u017eivotinjske odnose tretiraju kao dvosmerne odnose izme\u0111u ravnopravnih aktera i nude mogu\u0107nosti za dublje i podrobnije razumevanje ljudskih dru&scaron;tava u pro&scaron;losti i sada&scaron;njosti. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>", 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", 
 "creator": [
  {
   "affiliation": "The Institute of Ethnography SASA, Belgrade, Serbia", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0003-0174-6771", 
   "@type": "Person", 
   "name": "\u017dakula, Sonja"
  }, 
  {
   "affiliation": "BioSense Institute, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-0873-7950", 
   "@type": "Person", 
   "name": "\u017divaljevi\u0107, Ivana"
  }
 ], 
 "url": "https://zenodo.org/record/3998708", 
 "datePublished": "2017-09-08", 
 "@type": "PresentationDigitalDocument", 
 "keywords": [
  "interdisciplinarnost, etnologija i antropologija, arheologija, ljudsko-\u017eivotinjski odnosi"
 ], 
 "@context": "https://schema.org/", 
 "identifier": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3998708", 
 "@id": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3998708", 
 "workFeatured": {
  "url": "https://etno-institut.co.rs/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5/%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5-%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B5-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B5", 
  "location": "Sirogojno, Serbia", 
  "@type": "Event", 
  "name": "Retrospektive i perspektive etnologije i antropologije. Me\u0111unarodna nau\u010dna konferencija povodom 70 godina Etnografskog instituta SANU"
 }, 
 "name": "Ljudsko\u2012\u017eivotinjski odnosi u antropologiji i arheologiji"
}
11
2
views
downloads
All versions This version
Views 1111
Downloads 22
Data volume 26.5 kB26.5 kB
Unique views 1111
Unique downloads 22

Share

Cite as