Presentation Open Access

Ljudsko‒životinjski odnosi u antropologiji i arheologiji

Žakula, Sonja; Živaljević, Ivana


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/ef7f1b7c-44e8-48f5-a705-fd6a9fe9a2af/ljudsko%20%C5%BEivotinjski%20odnosi%20izme%C4%91u%20antropologije%20i%20arheologije.docx"
   }, 
   "checksum": "md5:66ae4372a3d8a99d9dfbaaa115cc429e", 
   "bucket": "ef7f1b7c-44e8-48f5-a705-fd6a9fe9a2af", 
   "key": "ljudsko \u017eivotinjski odnosi izme\u0111u antropologije i arheologije.docx", 
   "type": "docx", 
   "size": 13259
  }
 ], 
 "owners": [
  46507
 ], 
 "doi": "10.5281/zenodo.3998708", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 2.0, 
  "unique_views": 11.0, 
  "views": 11.0, 
  "version_views": 11.0, 
  "unique_downloads": 2.0, 
  "version_unique_views": 11.0, 
  "volume": 26518.0, 
  "version_downloads": 2.0, 
  "downloads": 2.0, 
  "version_volume": 26518.0
 }, 
 "links": {
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3998708", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3998707", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/ef7f1b7c-44e8-48f5-a705-fd6a9fe9a2af", 
  "conceptbadge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.3998707.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/3998708", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/3998708", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.3998708.svg", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/3998708"
 }, 
 "conceptdoi": "10.5281/zenodo.3998707", 
 "created": "2020-08-24T22:38:02.130410+00:00", 
 "updated": "2020-08-30T12:02:28.728947+00:00", 
 "conceptrecid": "3998707", 
 "revision": 3, 
 "id": 3998708, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "doi": "10.5281/zenodo.3998708", 
  "description": "<p>Ovim izlaganjem \u017eelimo da uka\u017eemo na formiranje istra\u017eiva\u010dkog polja ljudsko-\u017eivotinjskih odnosa kako u etnologiji i antropologiji tako i u arheologiji, i da skrenemo pa\u017enju na potencijal za interdisciplinarna istra\u017eivanja koji ovo novo polje donosi. Iako je interesovanje za ulogu \u017eivotinja u ljudskim dru&scaron;tvima staro gotovo koliko i discipline iz kojih dolazimo, promene i previranja kroz koje su dru&scaron;tvene i humanisti\u010dke nauke prolazile osamdesetih godina 20. veka, uslovile su preispitivanje starih osnova na kojima je ovo interesovanje u arheologiji i antropologiji po\u010divalo. U ovom izlaganju \u0107emo mapirati promene i konvergentne tendencije u arheologiji i antropologiji koje su dovele do postavljanja novih i druga\u010dijih pitanja u vezi sa odnosima izme\u0111u ljudi i drugih \u017eivotinja u pro&scaron;losti i sada&scaron;njosti. Pored toga, poku&scaron;a\u0107emo da predstavimo teorijske i metodolo&scaron;ke inovacije koje ljudsko-\u017eivotinjske odnose tretiraju kao dvosmerne odnose izme\u0111u ravnopravnih aktera i nude mogu\u0107nosti za dublje i podrobnije razumevanje ljudskih dru&scaron;tava u pro&scaron;losti i sada&scaron;njosti. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>", 
  "language": "srp", 
  "title": "Ljudsko\u2012\u017eivotinjski odnosi u antropologiji i arheologiji", 
  "license": {
   "id": "CC-BY-4.0"
  }, 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "3998707"
     }, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "3998708"
     }
    }
   ]
  }, 
  "communities": [
   {
    "id": "biosense_institute"
   }
  ], 
  "keywords": [
   "interdisciplinarnost, etnologija i antropologija, arheologija, ljudsko-\u017eivotinjski odnosi"
  ], 
  "publication_date": "2017-09-08", 
  "creators": [
   {
    "orcid": "0000-0003-0174-6771", 
    "affiliation": "The Institute of Ethnography SASA, Belgrade, Serbia", 
    "name": "\u017dakula, Sonja"
   }, 
   {
    "orcid": "0000-0002-0873-7950", 
    "affiliation": "BioSense Institute, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia", 
    "name": "\u017divaljevi\u0107, Ivana"
   }
  ], 
  "meeting": {
   "url": "https://etno-institut.co.rs/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5/%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5-%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B5-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B5", 
   "dates": "8-10 September 2017", 
   "place": "Sirogojno, Serbia", 
   "title": "Retrospektive i perspektive etnologije i antropologije. Me\u0111unarodna nau\u010dna konferencija povodom 70 godina Etnografskog instituta SANU"
  }, 
  "access_right": "open", 
  "resource_type": {
   "type": "presentation", 
   "title": "Presentation"
  }, 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.3998707", 
    "relation": "isVersionOf"
   }
  ]
 }
}
11
2
views
downloads
All versions This version
Views 1111
Downloads 22
Data volume 26.5 kB26.5 kB
Unique views 1111
Unique downloads 22

Share

Cite as